Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δοκιμασιών ταχείας διάγνωσης ελονοσίας