ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού εξοπλισμού και καθαριότητας

|
19.11.2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 9176 – 2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, και έως ώρα 15:00.

image_print