Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι το: 210 5212093