ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

|
21.09.2018

Μαρούσι 21-9-2018

Αρ. Πρωτ.: 3670

ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15:00)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00

Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5212001-822-874-882-884

image_print