Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τεσσάρων (4) ΠΕ Ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης (Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.