ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|
05.02.2018

Μαρούσι
Αρ. Πρωτ. 451_02/2/2018

Συντονιστής Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Project manager), στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης “European Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare – Associated Infections ‘EU-JAMRAI’” για την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Υγείας 2014-2020.

(Ημερομηνία ανάρτησης: 05/2/2018, 11:00)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.