ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών ομάδων, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών συνεργείων» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον»