ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
14.12.2017

Μαρούσι
Αρ. Πρωτ. 4734/14-12-17
ΑΔΑM 17PROC002424269

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: 14-12-2017 και ώρα 17:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τρίτη 02/1/2018 και ώρα 15:00