Πρόσκληση υποβολής για την προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος σε χώρο του κτιρίου του ΚΕΕΛΠΝΟ

Μαρούσι 2-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 13082_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής για την προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος σε χώρο του κτιρίου του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.