ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Κρήτης.

|
07.11.2018

Μαρούσι 7-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 21336_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Κρήτης.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών

image_print