ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας 26 υπηρεσιακών οχημάτων και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
10.07.2018

Μαρούσι 10-07-2018
Αρ. Πρωτ.: 8055_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας 26 υπηρεσιακών οχημάτων και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών (Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018).

image_print