ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 200.000 τεμαχίων “μαντηλάκια οινοπνεύματος”, διαστάσεων 65Χ30, ατομικά συσκευασμένων, στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ

|
18.05.2018

Αθήνα 18-05-2018
Αρ. Πρωτ.: 5113

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 200.000 τεμαχίων «μαντηλάκια οινοπνεύματος», διαστάσεων 65Χ30, ατομικά συσκευασμένων, στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ώρα 12:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 7 ημερών.