ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανοταινίες και τόνερ) εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
06.02.2018

Αθήνα 06-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 1174

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανοταινίες και τόνερ) εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 8/2/2018 και ώρα 15:00