ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διεργαστηριακών σχημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

|
19.09.2018

Μαρούσι 19-9-2018
Αρ. Πρωτ.: 11866_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διεργαστηριακών σχημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ και του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print