ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εμβολίων στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

|
27.02.2018

Αθήνα 27-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 1858

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εμβολίων στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 1/3/2018 και ώρα 14:00