ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξυπηρετητή (server) αναγκαίου για την εγκατάσταση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τα ΥΔΝ και απαραίτητου λογισμικού (software) για τη λειτουργία του server, στον οποίο θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα για τα ΥΔΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

|
19.07.2018

Μαρούσι 19-7-2018
Αρ. Πρωτ.: 8628_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξυπηρετητή (server) αναγκαίου για την εγκατάσταση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τα ΥΔΝ και απαραίτητου λογισμικού (software) για τη λειτουργία του server, στον οποίο θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα για τα ΥΔΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, ώρα 11:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 10 ημερών.

image_print