ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αναφοράς (καλλιέργειες μικροβιολογίας) για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) και του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας

|
14.11.2018

Μαρούσι 14-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 21730_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αναφοράς (καλλιέργειες μικροβιολογίας) για τις ανάγκες του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) και του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 15:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 26/11/2018

image_print