1

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΑΠΘ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΑΠΘ, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Σχετικό Έγγραφο.