1

Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού

Ανακοίνωση: Τα σημεία δειγματοληψίας του Στρατού κατ’ εξαίρεση θα λειτουργήσουν την Δευτέρα 07/03 αντί της Κυριακής 06/03

Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού (Δευτέρα – Παρασκευή)

Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού (Σάββατο – Κυριακή)