ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων, Οικονομίας & Διοίκησης

Ιστορικό

To Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας και Διοίκησης ιδρύθηκε σύμφωνα με απόφαση της 4ης συνεδρίασης/ 11-4-2012 του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ. Υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με αντικείμενο το χειρισμό ειδικών θεμάτων που άπτονται και των δύο τομέων (οικονομίας και διοίκησης).

Δραστηριότητες

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας και Διοίκησης περιγράφονται ως εξής:

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αναστόπουλος Γεώργιος Υπεύθυνος/η Γραφείου
Γαρίδη Βασιλική
image_print