ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Δημοσίων Σχέσεων

Ιστορικό

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι η μετεξέλιξη του Γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, που είχε συσταθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το ΦΕΚ 831/29.06.2001 (άρθρο 23) και λειτουργούσε στο πλαίσιο του Τμήματος Διοικητικού Συντονισμού. Με την αναδιαμόρφωση του οργανογράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ (07.06.2010), με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετονομάστηκε σε Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και υπάγεται απευθείας στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή.

Δραστηριότητες

Α. Διεθνείς Σχέσεις

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων έρχεται σε επαφή με τα επιμέρους τμήματα και γραφεία του Οργανισμού για την κοινή δράση και ενημέρωση όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων περιγράφονται ως εξής:

Β. Δημόσιες Σχέσεις

Ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δελλής Γεώργιος Νοσηλευτής (MSc)
Καραταμπάνη Ελένη Π.Ε. Διοικητικός
Όντρια Δήμητρα Π.Ε. Διοικητικός
image_print