ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. HIV Λοίμωξης & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ)

Σκοπός του γραφείου

Η HIV/AIDS λοίμωξη παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στη χώρα μας. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ως ο κατεξοχήν φορέας δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, προσπάθησε από τα πρώτα χρόνια της επιδημίας να παρακολουθήσει με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο την πορεία της νόσου και να συντονίσει τις δράσεις για την αντιμετώπισή της, δημιουργώντας το γραφείο HIV λοίμωξης. Μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην HIV λοίμωξη και στα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), επέκτεινε τις αρμοδιότητες του γραφείου και το μετονόμασε Γραφείο HIV λοίμωξης και ΣΜΝ.

Λειτουργίες του γραφείου και αντικείμενο των δράσεων

Ειδικά για την HIV λοίμωξη, το γραφείο είναι υπεύθυνο:

Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο εφαρμογής διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, το γραφείο HIV λοίμωξης εκπόνησε, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς αλλά και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης, το οποίο βασίζεται στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας και στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 – 2012).

Στο ίδιο πλαίσιο, το γραφείο συνέταξε τις Εθνικές αναφορές για το HIV/AIDS τα έτη:

2008

Αναφορά της Γενικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών UNGASS για το HIV/AIDS στην Ελλάδα το 2008 (ελληνικά)

2010

Αναφορά της Γενικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών UNGASS για το HIV/AIDS στην Ελλάδα το 2010 (αγγλικά)

Το γραφείο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και συντονισμού των ενεργειών – σε συνεργασία με κλινικές και εργαστήρια – για την επιδημιολογική επιτήρηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και πιο συγκεκριμένα της σύφιλης, της γονόρροιας και των χλαμυδιακών λοιμώξεων. Το γραφείο οφείλει:

Αν και οριστική απάντηση στο πρόβλημα του HIV/AIDS δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το γραφείο HIV λοίμωξης και ΣΜΝ θα συνεχίζουν να εργάζονται με επιστημονική συνέπεια για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και προστασία των πολιτών.

Δράσεις Γραφείου

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δήμητρα Παρασκευά Υπεύθυνος/η Γραφείου
Γιάννου Φωτεινή
Γκοτζάνη Ορνέλα
Ίσαρη Αικατερίνη
Πατρινός Σταύρος
Πύλλη Μαγδαλινή
Τσιάρα Χρυσούλα
Χατζηθεοδώρου Ελένη
Γκουλέτσα Μαρία
Κοκκινέλη Σοφία
Κοκκινέλη Σοφία
Φαραγγιτάκη Χρυσάνθη
image_print