Νομικός Σύμβουλος για Θέματα Ηθικής, Δεοντολογίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων