ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του Γραφείου

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης αποτελεί μια περιφερειακή υπηρεσία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων με έδρα την Αθήνα, που συντονίζει, υποβοηθά, σχεδιάζει και υλοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα δράσεις με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. Επιπλέον, το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε οροθετικά άτομα και σε άτομα του οικείου περιβάλλοντός τους.

Ορισμένες από τις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης είναι αλληλοεξαρτώμενες και απόλυτα συμπληρωματικές των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιεί η κεντρική υπηρεσία του Φορέα. Ωστόσο, υπάρχουν και δράσεις που οργανώνονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης.

Από το 1998 αποτελεί μια υπηρεσία που είναι διαρκώς διαθέσιμη, προσιτή και αποδεκτή στον γενικό πληθυσμό της Βορείου Ελλάδος.

Αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι ο φοιτητικός και μαθητικός πληθυσμός, οι στρατευμένοι νέοι, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα οροθετικά άτομα και το οικείο περιβάλλον τους, το ευρύτερο κοινό.

Λειτουργίες και δράσεις του Γραφείου

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορά στην:

Α. Ενημέρωση / Εκπαίδευση

Ειδικότερα, υλοποιούνται ενημερωτικές παρεμβάσεις:

Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη / Παρέμβαση/ Ενημέρωση

Γ. Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δ. Διασύνδεση-Συνεργασίες

Ε. Διοργάνωση – Στήριξη Συνεδρίων & Ημερίδων

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των ημερίδων και σεμιναρίων που υλοποιεί οργανισμός στη Βόρεια Ελλάδα.

ΣΤ. Αναφορές Δράσεων

Τηλέφωνα

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α. 2310 993271
Κέντρο Αναφοράς AIDS Β. Ελλάδος 2310 999161
Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων 2310 968310, 2313 308700
Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Σ.Μ.Ν., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ) 2313 308869
Τηλεφωνική Γραμμή AIDS – ΚΕΕΛΠΝΟ 210 7222222
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 2310 270036, 2310 268841
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 2310 762918
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα 2310 629159, 2310 629310
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 2310 845130 – 1, 2310 845900
ΟΚΑΝΑ 1031
ΙΘΑΚΗ – Κέντρο Ενημέρωσης 2310 270110
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 2310 500477 – 8
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 2310 517959, 2310 523511
Πολυιατρείο Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2310 556146
Ανοιχτό Πολυιατρείο Γιατροί του Κόσμου 2310 566641, 2315 314206

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γκόμα Φανή Υπεύθυνος/η Γραφείου
Χαλκίδου Σοφία Ψυχολόγος, MSc Ψυχολογία Υγείας
Μυλωνά Ευαγγελία Επισκέπτρια Υγείας, ΜΔΕ ΠΦΥ
Γιάννακα Ματίνα
Καραγκούνη Σοφία
Τσακλίδου Κωνσταντίνα

Σχετικές παρουσιάσεις

image_print