ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτοδοτικότητας

Ιστορικό

Το Γραφείο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας συστάθηκε τον Ιούλιο του 2010. To 2014, με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού μετανομάστηκε σε Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σκοπός

Η κύρια μέριμνα του γραφείου είναι να εισαχθεί στον Οργανισμό, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση της Δημόσιας Διοίκησης, η Διοίκηση μέσω Στόχων. Ο σκοπός μας είναι η καθιέρωση της στοχοθεσίας σε όλους τους τομείς του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και της μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μας, για την αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών μας, τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το γραφείο ολοκληρώνει το πρώτο σχέδιο δεικτών μέτρησης, γενικών και ειδικών, για κάθε ένα τομέα του Οργανισμού, ακολουθώντας το Νόμο 3230/2004 : «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

Το Γραφείο επίσης είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση δράσεων του Οργανισμού μας, όπως οι δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμου, το Ενημερωτικό μας Δελτίο, η νέα μας Ιστοσελίδα κ.ά.

Παράλληλες Δραστηριότητες

Η υπεύθυνη του γραφείου συμμετέχει στη συντακτική ομάδα του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) και της νέας Ιστοσελίδας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Επίσης το προσωπικό του γραφείου συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια του Οργανισμού μας για την ενημέρωση των πολιτών μέσω των διαδραστικών παρεμβάσεων με προγράμματα δρόμου (street works) και promo stands.

Τέλος, το Γραφείο συμμετέχει στην επιτροπή για την Επεξεργασία του Κανονισμού Προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ρουμελιώτη Βασιλική Υπεύθυνος/η Γραφείου
image_print