ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, Βιοστατιστικής & Σπάνιων Νόσων

Συνοπτική παρουσίαση

Το γραφείο δραστηριοποιείται σε δύο κύριους τομείς με πρωταρχικούς στόχους:

 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τζάλα Ευαγγελία Υπεύθυνος/η Γραφείου
image_print