ΚΕΕΛΠΝΟ

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης

Σκοπός

Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΕΟΔΥ έχει ως κύρια ευθύνη την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα.

Λειτουργίες και Δράσεις

Κύρια αντικείμενα δράσης του Τμήματος είναι:

 1. η επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων μέσω των συστημάτων επιτήρησης και συγκεκριμένα: του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (sentinel) και του εργαστηριακού συστήματος επιτήρησης,
 2. η τήρηση αρχείων επιδημιολογικών δεδομένων για τα νοσήματα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τις αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 3. η ανάλυση και ερμηνεία των συλλεγομένων δεδομένων μέσω των συστημάτων επιτήρησης,
 4. η διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και επιδημιών που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας,
 5. η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων,
 6. η συστηματική παρακολούθηση πληροφοριών από διεθνείς φορείς επιδημιολογικής επιτήρησης και δημόσιας υγείας,
 7. η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, πρακτικών και τεχνογνωσίας με δίκτυα Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που πληρούν και ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς επιπέδου.

Γραφεία του Τμήματος

Στο πλαίσιο του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης λειτουργούν επτά (7) γραφεία:

 1. το Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω Αναπνευστικού, το οποίο επιτηρεί τα ακόλουθα νοσήματα: φυματίωση, λεγιονέλλωση, γρίππη, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), MERS-CoV, μελιοείδωση/μάλη, και τουλαραιμία,
 2. το Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό & Συγγενών Νοσημάτων, το οποίο επιτηρεί τα ακόλουθα νοσήματα: διφθερίτιδα, ευλογιά, πολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, ανεμευλογιά με επιπλοκές, κοκκύτη, τέτανο, νεογνικό τέτανο, συγγενή τοξοπλάσμωση, συγγενή ερυθρά, και συγγενή σύφιλη,
 3. το Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων, το οποίο επιτηρεί τα ακόλουθα νοσήματα: αλλαντίαση, χολέρα, οξεία ηπατίτιδα Α, συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς και υδατογενούς νοσήματος, τυφοειδή πυρετό / παράτυφο, σαλμονέλλωση (μη τυφο-παρατυφική), σιγκέλλωση, λιστερίωση, και λοίμωξη από εντεροαιμορραγική E. Coli,
 4. το Γραφείο Ζωονόσων, το οποίο επιτηρεί τα ακόλουθα νοσήματα: άνθρακα, λύσσα, λεπτοσπείρωση, μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (vCJD), τριχίνωση, βρουκέλλωση, πυρετό Q, και εχινοκοκκίαση,
 5. το Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές, το οποίο επιτηρεί τα ακόλουθα νοσήματα: ελονοσία, λοίμωξη από Ιό του Δυτικού Νείλου, λεϊσμανίαση, ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς που μεταδίδονται με διαβιβαστές, εγκεφαλίτιδες από Αρμποϊούς, και πανώλη,
 6. το Γραφείο Εργαστηριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης, το οποίο έχει υπ’ ευθύνη του το συντονισμό και τη λειτουργία του συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης μέσω του οποίου συλλέγονται και αναλύονται δεδομένα σχετικά με εργαστηριακά αποτελέσματα από ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα,
 7. το Γραφείο Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης, το οποίο έχει υπ’ ευθύνη του το συντονισμό των συστημάτων επιτήρησης που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα,
 8. το Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων, το οποίο έχει υπ’ ευθύνη του τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Θεανώ Γεωργακοπούλου Υπεύθυνος/η Γραφείου
Α. Γιομπαζολιάς Διοικητικός
Ανατολή Σαχπατζίδου
image_print