ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω Αναπνευστικού

Συνοπτικά οι βασικές αρμοδιότητες του γραφείου:

  1. η επιδημιολογική επιτήρηση των νοσημάτων αρμοδιότητας του (Φυματίωση, Γρίπη, Νόσος των Λεγεωνάριων, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), MERS-CoV, μελιοείδωση/μάλη, και τουλαραιμία) μέσω των συστημάτων επιτήρησης και συγκεκριμένα: του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (sentinel)
  2. η διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και συρροών κρουσμάτων: Φυματίωσης, Γρίπης, Νόσου των Λεγεωνάριων,κ.λ.π. που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
  3. η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων των ανωτέρω νοσημάτων
  4. η συστηματική παρακολούθηση πληροφοριών από διεθνείς φορείς επιδημιολογικής επιτήρησης και δημόσιας υγείας σχετικά με τα νοσήματα αρμοδιότητας του Γραφείου
  5. η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, πρακτικών και τεχνογνωσίας με δίκτυα Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που πληρούν και ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς επιπέδου
image_print