ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης

Αντικείμενο

O συντονισμός των συστημάτων επιδημιολογικής επιτήρησης που υπάγονται στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Επιπλέον το γραφείο φροντίζει για την οριζόντια διασύνδεση των Γραφείων του Τμήματος. Τα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης είναι τα εξής:

 1. Το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης λοιμωδών νοσημάτων
 2. Το σύστημα παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (sentinel) το οποίο αφορά επιτήρηση νοσημάτων με ήπιες εκδηλώσεις σε άτομα που επισκέπτονται Κέντρα Υγείας και χώρους που δεν απαιτούν νοσηλεία.
 3. Το εργαστηριακό σύστημα επιτήρησης το οποίο αφορά την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της συχνότητας απομόνωσης παθογόνων.

Λειτουργίες και Δράσεις

 1. Η τήρηση αρχείων των δεδομένων που συλλέγονται μέσω όλων των συστημάτων επιτήρησης που υπάγονται στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης.
 2. Ο έλεγχος της πληρότητας και της ποιότητας των συλλεγόμενων δεδομένων μέσω των συστημάτων επιτήρησης
 3. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των συστημάτων επιτήρησης.
 4. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα γραφεία του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
 5. Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ (newsletter)
 6. Η έκδοση εκθέσεων προκαθορισμένης συχνότητας κάθε λοιμώδους νοσήματος που επιτηρείται μέσω των συστημάτων επιτήρησης.
 7. Η κοινοποίηση των εκθέσεων στους αρμόδιους φορείς Δημόσιας Υγείας
  1. Η επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων του τμήματος βάσει των κανόνων κωδικοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (The European Surveillance System, TESSy) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), με σκοπό τη σύγκριση με τα δεδομένα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών
  2. Η αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων στο ECDC μέσω του TESSy σε τακτική και καθορισμένη από το ECDC συχνότητα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας όσον αφορά στη συλλογή δεδομένων επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κανονισμού 851/2004
  3. Η συμμετοχή στις ετήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις του ECDC
  4. Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ECDC που αφορούν στη βελτίωση των υπαρχόντων στρατηγικών στην Ευρώπη γενικότερα και στην Ελλάδα συγκεκριμένα
 8. Οι στατιστικές αναλύσεις των συλλεγόμενων δεδομένων κατά ζήτηση και παροχή των αποτελεσμάτων σε επαγγελματίες υγείας, πολιτικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στο ευρύ κοινό
 9. Η επίβλεψη των πληροφοριών όσον αφορά στα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οργανισμού.
 10. Η παρακολούθηση πληροφοριών από διεθνείς φορείς επιδημιολογικής επιτήρησης και δημόσιας υγείας
 11. Η αξιολόγηση των συστημάτων επιτήρησης σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές με σκοπό την αναβάθμιση και το εκσυγχρονισμό τους
 12. Η συμμετοχή στην υποδοχή και την εκτίμηση των δελτίων Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων του Τμήματος και στο συντονισμό δράσεων δημόσιας υγείας που απορρέουν από αυτές.
 13. Η συμμετοχή σε επίκαιρες δραστηριότητες του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, όπως:
  1. Στη Συνδρομική Επιτήρηση κατά τη διάρκεια των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων
  2. Διερεύνηση επιδημιών που εμφανίζονται στην Ελλάδα.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κασσιανή Γκολφινοπούλου Υπεύθυνος/η Γραφείου
image_print