ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Τροφιμογενών Νοσημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων επιτηρεί τα νοσήματα που μεταδίδονται με την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου ή νερού:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται :

Α. Ο συντονισμός της επιτήρησης των τροφιμογενών νοσημάτων

Β. Η αξιολόγηση του συστήματος επιτήρησης των τροφιμογενών νοσημάτων

Γ. Η στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των συστημάτων επιτήρησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό δράσεων δημόσιας υγείας και την έκδοση εκθέσεων με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Δ. Η διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και συρροών κρουσμάτων τροφιμογενών νοσημάτων

Ε. Η έκδοση ενημερωτικού υλικού

Στ. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού / των επαγγελματιών υγείας- απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τα νοσήματα του Γραφείου.

Τα ερωτήματα μπορεί να προέρχονται από το κοινό, επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες σε χώρους εστίασης, μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, διεθνείς οργανισμούς κ.ά., συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους φορείς, όποτε ζητηθεί η συμβολή του Γραφείου και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις περιφερειακές ενότητες.

Ζ . Η συνεργασία με άλλους φορείς

Η. Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC)

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

Θ. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επιτήρησης και της διερεύνησης

Ι. Λοιπές δραστηριότητες

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κασσιανή Μέλλου Υπεύθυνος/η Γραφείου
Θεολογία Σιδερόγλου RN, (MSc)
Χρυσοστόμου Ανθή RN (MSc)
Ελένη Λυλλάκου ΤΕ Διοικητικός
Γιακουμή Αγγελική
image_print