ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Παρουσίαση Γραφείου

Το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αναζητά τυχόν προσκλήσεις και ενημερώνει γι’ αυτές όλα τα Γραφεία και Τμήματα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Συλλέγει όλα τα στοιχεία των προτεινόμενων πράξεων και διενεργεί τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τη διαχείριση αλλαγών που μπορεί να προκύψουν. Επιβλέπει και παρακολουθεί τη διαχείριση των έργων στο σύνολό τους.

Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε έργου.

Επίσης είναι αρμόδιο για την ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής σχετικά με την πρόοδο του συγκεκριμένου έργου.

Τηρεί ξεχωριστό φάκελο για το κάθε έργο.

Πληροφορία: Δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε την συχνότητα και τον όγκο των πληροφοριών που το γραφείο μας θα αναρτά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς αυτές εξαρτώνται από την ποσότητα και την φύση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιεί κάθε φορά το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Υπεύθυνος/η Γραφείου
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΥΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΛΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΖΙΝΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
image_print