ΚΕΕΛΠΝΟ

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας

Σύντομη Παρουσίαση

Το Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2001. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και το οργανόγραμμα του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ, στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι στόχοι του Τμήματος υλοποιούνται μέσω των επιμέρους γραφείων που υπάγονται σε αυτό. Τα γραφεία αυτά είναι :

Λειτουργίες και δράσεις του Τμήματος

Οι δράσεις που υλοποιούνται άμεσα από το Τμήμα παρατίθενται παρακάτω :

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρ. Ε. Μαλτέζου Υπεύθυνος/η Γραφείου
Κατερέλος Παναγιώτης Βιοστατιστικός 210 5212176
Τεντόμα Αναστασία – Μαρίνα Διοικητικός 210 52121753
Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Διοικητικός 210 52121195
Τσούτσα Βασιλική Διοικητικός 210 52121947
Μπέλλος Σπύρος Διοικητικός 210 5212179
image_print