ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Ηπατίτιδων

Σκοπός

Το Γραφείο Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ λειτουργεί από το έτος 2000 και έχει σαν σκοπό :

Λειτουργίες και Δράσεις

Οι δράσεις του Γραφείου Ηπατιτίδων είναι οι εξής:

Α. Επιδημιολογική Επιτήρηση Ιογενών Ηπατιτίδων

Cohort μελέτη χρόνιας Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΕΟΔΥ σε 23 κέντρα υποστήριξης ανά την Ελλάδα από το έτος 2003. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε ηλεκτρονικά δελτία καταγραφής αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, πιθανή πηγή μόλυνσης, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, υπερηχογραφικά ευρήματα, ιολογικό έλεγχο, βιοψία ήπατος, θεραπεία, έκβαση. Τα αποτελέσματα της cohort μελέτης συμβάλλουν στην καταγραφή αξιόπιστων στοιχείων για την εξέλιξη των ασθενών της χώρας μας, με σκοπό τον ορθότερο προγραμματισμό των αναγκών για την Δημόσια Υγεία και την τεκμηριωμένη απάντηση διεθνώς αναπάντητων ερωτημάτων. (πατήστε εδώ για πρωτόκολλο HBV, πρωτόκολλο HCV, Κέντρα Υποστήριξης)

Β. Ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας για θέματα μετάδοσης και πρόληψης Ιογενών Ηπατιτίδων. Πιο αναλυτικά :

Γ. Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες.

Δ. Παρακολούθηση των δηλωθέντων κρουσμάτων Ιογενών Ηπατιτίδων, των διαχρονικών τάσεων της επίπτωσης και του επιπολασμού και των παραγόντων κινδύνου.

Ε. Επιστημονική υποστήριξη και συγγραφή οδηγιών σε περιπτώσεις παρεμβάσεων σε επιδημίες ή μεμονωμένα κρούσματα ηπατιτίδων.

ΣΤ. Βελτίωση κλινικής φροντίδας

Για το συγκεκριμένο αντικείμενο υλοποιούνται τα εξής :

Ζ. Σύγκλιση Επιστημονικών Επιτροπών

Το Γραφείο Ηπατιτίδων συγκαλεί δύο (2) Επιστημονικές Επιτροπές :

Η. Διαχείριση ατυχημάτων

Πολύ συχνά το Γραφείο Ηπατιτίδων δέχεται και απαντά ερωτήσεις από επαγγελματίες υγείας που εκτέθηκαν σε ιούς της Ηπατίτιδας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Θ. Μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της Ιογενούς Ηπατίτιδας Β

Αποστολή ερωτηματολογίου για την εμβολιαστική κάλυψη έναντι της Ηπατίτιδας Β. Το Γραφείο Ηπατιτίδων με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας υλοποιεί μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. (πατήστε)

Ι. Εκπροσώπηση (disease specific contact) της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες. Απάντηση ερωτηματολογίων που αποστέλλει ο ΠΟΥ και το ECDC σχετικά με τις ιογενείς ηπατίτιδες B και C στη χώρα μας. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Διασκέψεις Κορυφής για τις ηπατίτιδες B και C. Μετάφραση και σύνταξη επιστημονικών κειμένων και επιστολών από και προς την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Κ. Συμμετοχή σε δράσεις του ΕΟΔΥ σε περιπτώσεις οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας. (Συντονισμός Εμβολιαστικής Κάλυψης στην 7η Υγειονομική Περιφέρειας Κρήτης – Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Λαθρομεταναστών στον Έβρο, Iατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αλλοδαπών στην Ελλάδα, Kέντρα Υποδοχής Αστέγων κ.ά.).

Λ. Συμμετοχή στην Ιστοσελίδα και στο Newsletter του ΕΟΔΥ Συγγραφή, επικαιροποίηση, δημοσίευση επιστημονικών κειμένων.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρ Γ. Νικολοπούλου Υπεύθυνος/η Γραφείου
image_print