ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Ταξιδιωτικής Ιατρικής

Σκοπός του Γραφείου

Το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής δραστηριοποιείται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας που αφορά στην προστασία της υγείας των ταξιδιωτών.

Αντικείμενα του γραφείου αποτελούν ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης των υπηρεσιών Ταξιδιωτικής Ιατρικής στη χώρα, η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης συμβουλής σε επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες αγωγής υγείας ή περίθαλψης σε ταξιδιώτες, η εκπόνηση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδόσεων και κατευθυντήριων οδηγιών και η συμμετοχή στο σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (π.χ. πανδημία γρίπης) στις πύλες εισόδου της χώρας ή σε ταξιδιώτες.

Λειτουργίες και Δράσεις

Οι επιμέρους δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνουν:

 1. Λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής με παροχή συμβουλευτικής σε επαγγελματίες υγείας και σε ταξιδιώτες μέσω της εκτίμησης του κινδύνου υγείας για τον ταξιδιώτη με συνυπολογισμό ειδικών συνθηκών διαμονής (π.χ. κατασκήνωση), ειδικών χαρακτηριστικών ταξιδιώτη (π.χ. έγκυοι, χρονίως πάσχοντες), ενδημικών νόσων και επιδημικών εκρήξεων στις περιοχές προορισμού. Τα ερωτήματα υποβάλλονται προφορικώς ή γραπτώς από φορείς, όπως Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιών, Υπουργεία Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Ένοπλες Δυνάμεις, κ.ά. ή από το κοινό.
 2. Διεξαγωγή επιτήρησης με σκοπό την καταγραφή των πρακτικών των υπηρεσιών Ταξιδιωτικής Ιατρικής (Διευθύνσεις Υγείας), με σκοπό την αναβάθμιση τους, τη διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και γενικά την ανάπτυξη του τομέα αυτού στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται μέσω δελτίων δήλωσης πληροφοριών για ταξιδιώτες τα οποία καταγράφονται σε βάση δεδομένων καθημερινά, επεξεργάζονται και αναλύονται.
 3. Καταγραφή και επιτήρηση των εισαγομένων νοσημάτων στη Ελλάδα.
 4. Εκπαιδευτική δραστηριότητα με συνεχιζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες υγείας των Διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επαγγελματίες τουριστικού / ταξιδιωτικού τομέα και των Ναυτιλιακών Εταιρειών και ημερίδες ταξιδιωτικής ιατρικής.
 5. Συγγραφή και έκδοση επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για τους επαγγελματίες υγείας και τους ταξιδιώτες, όπως
  1. το Δελτίο Επιδημιών και Συμβάντων στον Κόσμο, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
  2. ο Συνοπτικός Οδηγός Υγείας για Ταξιδιώτες στο Εξωτερικό
  3. το Εγχειρίδιο Ταξιδιωτικής Ιατρικής για Επαγγελματίες Υγείας
  4. οι προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
 6. Διαχείριση εκτάκτων αναγκών στις πύλες εισόδου, όπως :
  1. φυσικές καταστροφές (τσουνάμι, σεισμοί- Αϊτή, Χιλή).
  2. επιδημίες (πανδημία Α (Η1Ν1), γρίπη των πτηνών Α/ Η5Ν1, Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), Αιμορραγικοί πυρετοί (Crimean-Congo), Δάγκειος
   πυρετός/ Δάγκειος αιμορραγικός πυρετός, Πυρετός Chicungunya, Χολέρα).
 7. Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
 8. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ταξιδιωτικής Ιατρικής προωθεί την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για την Ταξιδιωτική Υγεία τη δημιουργία Δικτύου Εργαστηρίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Δικτύου Ιατρείων Ταξιδιωτικής Ιατρικής καθώς και τη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών.
 9. Αντιπροσώπευση του ΚΕΕΛΠΝΟ σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα (π.χ. ShipSan, EuroTravNet, GeoSentinel, ISTM).
 10. Συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας σε άλλες δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως οι παρεμβάσεις σχετικά με έκτακτα συμβάντα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία (π.χ. ενημέρωση για τα μέτρα αντιμετώπισης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και την εποχική γρίπη, καθώς και παρεμβάσεις σε λαθρομετανάστες κ.ά.).

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ανδριάνα Παυλή Υπεύθυνος/η Γραφείου
Ιωάννα Λυμπέρη Διοικητικός
Μαργαρίτα Σπηλιοπούλου Διοικητικός
Μηνίτσιος Αθανάσιος Διοικητικός
Παρασκευή Σμέτη Νοσηλεύτρια Π.Ε., MPH
image_print