ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων

Παρουσίαση Γραφείου

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης υπάγεται από το 2005 στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ το Γραφείο Ψυχοκοινωνική Στήριξης «προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί και ελέγχει επιστημονικές δραστηριότητες όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών με λοιμώξεις, η επίλυση κοινωνικών τους προβλημάτων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντί τους και ο σχεδιασμός υπηρεσιών εξυπηρέτησης τους. Επίσης συντονίζει την συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΗ.ΚΥ.Ο) που δραστηριοποιούνται εθελοντικά κατά των ειδικών λοιμώξεων».

Με την αναδιαμόρφωση του οργανογράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ (07.06.2010) στο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης εντάσσεται το Γραφείο Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων και μετονομάζεται σε Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα.

Ρόλος, λειτουργίες και δραστηριότητες

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων υπάγεται στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα.

Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

Πληροφορίες για το Κοινό

Επίδομα για άτομα με HIV/AIDS (2014) Βιβλιάριο υγείας απόρων (Επικαιροποιημένο !) Δελτίο κοινωνικού τουρισμού (2015) Κάρτα μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες (Επικαιροποιημένο !) Κάρτα πολιτισμού (2014) Έκπτωση για χρήση internet Έκπτωση φόρου Διαδικασία για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας (Επικαιροποιημένο !) Επίδομα θέρμανσης (Νέο !) Εισαγωγή οροθετικών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν. 4186/2013, σελίδες 3151-3152) Ο.Α.Ε.Δ.. – κάρτα ανεργίας για ΑΜΕΑ και η χρησιμότητά της Εργασιακή μέριμνα HIV+ εργαζομένων Συνταξιοδότηση αναπήρων ασφαλισμένων του ΙΚΑ Εισαγωγή σπουδαστών αμεα στο ανοικτό πανεπιστήμιο (Επικαιροποιημένο !) Απαλλαγή από τη στράτευση Ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων αλλοδαπών (2014) Αρμόδιοι προνοιακοί φορείς για HIV/AIDS (2014) Υποκαταστήματα ΙΚΑ Αττικής Προγράμματα απασχόλησης (χρηματοδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ) (Νέο !)

Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες Υγείας

ΦΕΚ 908 Β’/4-4-2016 – Αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ΦΕΚ 1167 Β’/18-6-2015 – Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Γ.Π. οικ.56432/28-6-2014 (ΦΕΚ1753 Β’) κοινή υπουργική απόφαση”Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών ΦΕΚ 1753 Β’/28-6-2014 – Αρ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών ΦΕΚ 76/9-7-2015 – Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4332 Μετεγγραφή Φοιτητών με Αναπηρία, Άρθρο 21. Στις σελίδες 24-25 γίνεται αναφορά για τη Μετεγγραφή Φοιτητών με Αναπηρία 67% και άνω ΦΕΚ 358/14-2-2014 – Αριθμ. Φ151/17897/Β6 Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σελίδες 1-5 ΦΕΚ 1506/4-5-2012 – Αριθμ.Φ11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Στις σελίδες 10-11 γίνεται αναφορά στα ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) ΚΥΑ αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/13 (ΦΕΚ 1271 Β/28-5-2013 Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή – δρεπανοκκυταρική – μικροδρεπανοκκυταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.) Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/ Α’) Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις AIDS, Αρχές Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αρ. πρωτ. Υ1/3239/4.7.2000) Y.A. Φ.21/οικ. 2040 ΦΕΚ 1334/31.12.1998 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ στους άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών.» – Υπουργική Απόφαση Y.A. Φ.21/οικ. 2040 ΦΕΚ 1334/31.12.1998 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης από το ΙΚΑ στους άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών.» – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ν. 2955/2001 ΦΕΚ Α’ 256/2.11.2001 «Ανασφάλιστοι αλλοδαποί» Αρ. Πρωτ: Π2α/ΓΠ/οικ. 129908 Αθήνα, 16.12.2004  «Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας» Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β’ 698/24.5.2005 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.» Υ.Α. 139491/2006 ΦΕΚ Β’ 1747/16-30.11.2006 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.» Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφαλίστους (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ93443/18.08.2011) Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε Αλλοδαπούς και Ανασφάλιστους (Συμπληρωματική της παραπάνω Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας / 02.05.2012) Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης Αμεα (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας / 26.03.2013) “Ιατρική Περίθαλψη λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας”. Εγκύκλιος ΙΚΑ, 2001 (σε ισχύ)

Επικοινωνιακό – Ενημερωτικό Υλικό

Δείτε το Υλικό

Αρχείο

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη των Κινητών Μονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα: «Ανακοίνωση – συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ, στις Κινητές Μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ» Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη της ΜΚΟ PRAKSIS με θέμα: «Ανακοίνωση – συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ» Εκπαιδευτική διημερίδα : «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία»

Αναλυτικά οι Δράσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  1. Το Γραφείο δέχεται καθημερινά τηλεφωνήματα από οροθετικά άτομα που απευθύνονται για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων ή ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας (ενδεικτικά για το 2009 σημειώθηκαν 712 κλήσεις).
  2. Στήριξη οροθετικών ατόμων για διεκπεραίωση υποθέσεων τους, (ενδεικτικά για το 2009 υπήρξαν 73 τέτοια περιστατικά). Για την επαρκέστερη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεων είναι πολλές φορές απαραίτητη η επαφή και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες π.χ. Ασφαλιστικά Ταμεία, Πρόνοια, Κέντρα Αναφοράς, Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων κ.α.
  3. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο γίνονται κατ’ οίκον επισκέψεις για την παροχή στήριξης. (Ενδεικτικά για το 2009 υπήρξαν 8 περιπτώσεις).
  4. Περιστατικά τα οποία παρακολουθούνται σε σταθερή βάση. Οροθετικά άτομα με χρόνια προβλήματα παρακολουθούνται σε σταθερή βάση. Θέματα που διαπραγματεύονται είναι αντιμετώπιση ενδοοικογενειακών και εργασιακών προβλημάτων, οικονομική αστάθεια, κ.λπ. . Ο αριθμός τέτοιων περιστατικών έχει ανέλθει στα 31.
  5. Επισκέψεις μη οροθετικών ατόμων για ενημέρωση σχετικά με το aids ή ζητήματα σχέσεων με οροθετικά άτομα. (Ενδεικτικά για το 2009 υπήρξαν 28 περιπτώσεις).
  6. Στήριξη οροθετικών παιδιών και του οικείου περιβάλλοντός τους σε βάθος χρόνου.
  7. Ψυχολογική υποστήριξη οροθετικών ατόμων, σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο ομάδας.
  8. Οικονομική ενίσχυση άπορων οροθετικών ατόμων. Η οικονομική στήριξη γίνεται είτε μέσω της παροχής ειδικών δελτίων τροφίμων είτε μέσω χρημάτων, είτε μέσω της απευθείας κάλυψης κάποιων εξόδων (π.χ. έξοδα για έκδοση άδειας παραμονής, έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμο, δικαστικά έξοδα, έξοδα διαμονής για περιορισμένο χρόνο σε ξενοδοχείο στην περίπτωση αστέγων).

Ενισχύονται οικονομικά:

(Ενδεικτικά το 2009 βοηθήθηκαν οικονομικά 42 άτομα και διατέθηκε το ποσό των 19.914,27€).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Το Γ.ΨΚ.Υ. συμμετέχει από το 1996 ενεργά στην αντιμετώπιση κρίσεων με παρεμβάσεις στην κοινότητα και αγωγή κοινότητας. Παραδείγματα:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ανασφάλιστοι οροθετικοί

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Γραφείο χειρίζεται θέματα ανασφάλιστων οροθετικών. Το 2007 αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετέχουν και στελέχη του Γραφείου, για την διερεύνηση πρόσβασης στην αντιρετροϊκή αγωγή ανασφάλιστων και αλλοδαπών. Έγιναν επισκέψεις σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και διερευνήθηκαν εξατομικευμένα όλες οι περιπτώσεις. Στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στελεχών υγείας πραγματοποιήθηκε στις 20 & 21 Μαρτίου 2009 εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία» τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της οποίας κατατέθηκαν τόσο στην διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και σε αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (βλέπε και εκπαιδευτική δραστηριότητα).

Χρήστες τοξικών ουσιών
  1. Το Γ.ΨΚ.Σ. σε συνεργασία με το Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης διοργάνωσε από το 1998 έως το 2001 κάθε μήνα ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με το AIDS και τις Ηπατίτιδες (ασφαλέστερο σεξ, ασφαλέστερη χρήση) που απευθύνονται σε ενεργούς χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών.
  2. Πραγματοποίηση μηνιαίων ενημερωτικών σεμιναρίων σε σχέση με την πρόληψη της hiv λοίμωξης σε πρώην και νυν εξαρτημένα άτομα σε συνεργασία με τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ «Παρέμβαση» και «Διάβαση» (2008 έως σήμερα).
Μαθητικός και νεανικός πληθυσμός

Από σύστασης του το Γ.ΨΚ.Σ. πραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία συλλόγους και άλλους φορείς. Μετά την ένταξη του στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα (2005) τα στελέχη του συμμετέχουν ενεργά στις ενημερωτικές εκστρατείες ενημέρωσης που οργανώνει και υλοποιεί το Τμήμα Παρεμβάσεων στη Κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη του Γραφείου συμμετείχαν ως ενημερωτές στην χειμερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2007 που έγινε στην Κοζάνη, Τρίκαλα και Καρδίτσα, στη θερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2007 στις περιοχές Καμένα Βούρλα, Ωρωπός και Γύθειο, στην χειμερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2008 στις περιοχές Σπάρτη, Γύθειο, Τρίπολη, Κόρινθο, Χαλκίδα, στην θερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2008 στις περιοχές της Αττικής και στην χειμερινή εκστρατεία ενημέρωσης του 2009 στις περιοχές Μεταμόρφωσης και Άνδρου.

Άνεργοι οροθετικοί

Τα στελέχη του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης έχουν πιστοποιηθεί ως Στελέχη Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Από το 1996 το Γραφείο έχει υλοποιήσει 6 επιδοτούμενα προγράμματα τού Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου για την προώθηση στην απασχόληση άνεργων οροθετικών ατόμων ενώ είχε την υπευθυνότητα της συμμετοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ ως εταίρου με συντονιστή εταίρο τον ΟΚΑΝΑ στην διαχείριση προγράμματος Equal με τίτλο “Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και προώθησης στην Απασχόληση των υπό Απεξάρτηση και των Απεξαρτημένων Ατόμων” (2001-2005). Από την ένταξη του Γραφείου στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα (2005), τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται μέσω του Τμήματος . Συγκεκριμένα:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Κάλυψη των επανορθωτικών επεμβάσεων σε περίπτωση λιποδυστροφίας από τα ασφαλιστικά ταμεία

Η χρόνια λήψη ορισμένων αντιρετροϊκών φαρμάκων επιφέρει μια σειρά παρενεργειών, μια εκ των οποίων είναι η λιποδυστροφία. που προκαλεί ανώμαλη κατανομή του λίπους στο σώμα. Οι αλλαγές που προκαλεί η λιποδυστροφία στο σώμα αλλά κυρίως στο πρόσωπο έχουν μεγάλο ψυχολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Η εξωτερική εμφάνιση αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε το άτομο «χάνει» ουσιαστικά το πρόσωπο του, όπως το γνώριζε ο ίδιος και οι άλλοι, αλλά και το άτομο να γίνεται αναγνωρίσιμο με συνέπεια την διάκριση και τον αποκλεισμό. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη εξειδικευμένες μονάδες που παρέχουν σε οροθετικούς τέτοιου είδους επανορθωτικές επεμβάσεις, το κόστος των οποίων όμως είναι αναγκασμένοι να το καλύπτουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρώπης έχει εγκριθεί η κάλυψη αυτών των επεμβάσεων από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης έχει καταθέσει πρόταση προς το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ώστε οι επανορθωτικές επεμβάσεις στο πρόσωπο σε περίπτωση λιποδυστροφίας να καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών αφού οι επεμβάσεις αυτές δεν γίνονται για λόγους φιλαρέσκειας αλλά για καθαρά ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους που συντελούν στον μη αποκλεισμό του ατόμου και στην ένταξή του ως παραγωγική μονάδα στις κοινωνικές διεργασίες.

Οροθετικά άτομα και μεταγραφές

Σύμφωνα με την «εγκύκλιο μεταγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού» Φ5/125975/Β3 του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων προβλέπεται η μεταγραφή φοιτητών που πάσχουν από μία σειρά νοσημάτων ή αναπηριών (32 νοσήματα) στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο hiv/aids . Επειδή τα οροθετικά άτομα οφείλουν να κάνουν εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων που παρακολουθούνται, σε μερικές δε περιπτώσεις να νοσηλεύονται για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, μια μεταγραφή σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην πόλη που βρίσκεται η ΜΕΛ είναι σημαντική και τους δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας σχετικά με την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος έχει σχέση με την υγεία τους. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης έχει καταθέσει πρόταση προς το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ώστε να συμπεριληφθούν τα hiv+ άτομα στην παραπάνω εγκύκλιο ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η μεταγραφή τους για τους λόγους που αναφέραμε.

Μη αναγραφή της οροθετικότητας στην βεβαίωση συνταξιοδότησης

Παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους Ασφαλιστικούς φορείς για την μη αναγραφή της οροθετικότητας στην βεβαίωση συνταξιοδότησης (συνεργασία με Αρχή Προστασίας Δεδομένων).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ομοταγών εκπαιδευτών στον στρατό

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμμετέχει και συντονίζει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ομοταγών εκπαιδευτών στον στρατό που υλοποιεί το Γραφείο HIV Λοίμωξης του ΚΕΕΛΠΝΟ στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας «Ομοταγής εκπάιδευση» για την πρόληψη της μετάδοσης της hiv/aids λοίμωξης και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων στον στρατό.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Ανακοίνωση – συμβουλευτική πριν & μετά το διαγνωστικό τεστ»

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν δύο τριήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη της Μη Κυ. Ο. «Praksis» στην Αθήνα (17-19 Ιουνίου 2009) και στην Θεσσαλονίκη (8-10 Ιουλίου 2009) μετά από δικό τους αίτημα. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 40 στελέχη. Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η εκπαίδευση των στελεχών της Μη Κυ.Ο «Praksis» σε θέματα ανακοίνωσης και συμβουλευτικής πριν και μετά το διαγνωστικό τεστ. Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίστηκε στην μεθοδολογία της βιωματικής εκπαίδευσης και κινήθηκε προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Εισαγωγή σε θέματα οροθετικότητας και των ψυχοκοινωνικών διατάσεων της

Εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία»

Η διημερίδα υλοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 & 21 Μαρτίου 2009 και απευθυνόταν σε στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, σε προσωπικό που εργάζεται σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και ασχολείται με κοινωνικά θέματα οροθετικών, στο επιστημονικό προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών (Ιατροί ΜΕΛ, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Διοικητικό Προσωπικό) το οποίο έχει άμεση επαφή με τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα των οροθετικών ατόμων. Συμμετείχαν συνολικά 29 στελέχη από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σκοπός της διημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων ανασφαλίστων οροθετικών, η ανταλλαγή μεθοδολογικών εργαλείων, εμπειριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η εκπαίδευση βασίστηκε στην διαδραστική εκπαιδευτική μεθόδου. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της διημερίδας κατατέθηκαν τόσο στην διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και σε αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «HIV λοίμωξη . Ανακοίνωση –διαχείριση»

Το σεμινάριο αυτό απευθύνθηκε σε στελέχη της ΜηΚυΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» μετά από αίτημα τους και υλοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2004. Εκπαιδεύτηκαν 14 στελέχη. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των στελεχών στην διαχείριση οροθετικών ατόμων και στην ανακοίνωση οροθετικού αποτελέσματος. Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίστηκε στην μεθοδολογία της βιωματικής εκπαίδευσης και κινήθηκε προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Στελεχών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης με θέμα «Αντιμετώπιση οροθετικών ατόμων»

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης υλοποίησε δύο 4ήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα απευθύνεται σε στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών που εργάζονται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις 17-20 Δεκεμβρίου 2003 για στελέχη που εργάζονται στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα ενώ το δεύτερο στις 19-22 Μαΐου 2004 για στελέχη που εργάζονται στην Νότια και Νησιωτική Ελλάδα. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 48 στελέχη. Σκοπός ήταν ευαισθητοποίηση των στελεχών αυτών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων οροθετικών ατόμων και η δημιουργία πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών για οροθετικά άτομα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίσθηκε στην μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης ώστε να προωθηθεί η ενεργή συμμετοχή και η ταύτιση των εκπαιδευομένων με το αντικείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο εργασίας των συμμετεχόντων, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο καθώς και το σκεπτικό υλοποίησης του σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινήθηκε προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια ενημερωτών για το aids και τα ΣΜΝ

Το ΓΨΚΣ συμμετείχε στην κατάρτιση του προγράμματος και την υλοποίηση του εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενημερωτών για το aids και τα ΣΜΝ που πραγματοποίησε το Τμήμα Εκπαίδευσης σε ετήσια βάση από το 2004 έως το 2008. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν στελέχη Υπηρεσιών από όλη την Ελλάδα και πραγματοποιούν ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία και στρατόπεδα της περιοχής τους.

Συμμετοχή των στελεχών ως εκπαιδευτές

Τα στελέχη του Γραφείου έχουν κληθεί πολλές φορές να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα πλαίσια του αντικειμένου τους σε σεμινάρια που διοργανώνουν άλλοι φορείς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Correlation-European network on health and social inclusion

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης συμμετείχε στο πρόγραμμα Correlation-European Network on Health and Social Inclusion το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την παροχή αποτελεσματικών στρατηγικών για την προώθηση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών σε δύσκολα προσβάσιμους πληθυσμούς καθώς και άτομα του επιδεικνύουν υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.

Ο βασικός στόχος ήταν α) η δημιουργία ενός κέντρου εμπειρογνωμόνων που θα εγκαθιδρύσει διερευνημένα μοντέλα καλών πρακτικών για προαγωγή υγείας και πολιτικές υγείας, να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σε στρατηγικές πρόληψης λοιμώξεων, στην μείωση χρήσης ναρκωτικών, στην συλλογή σημαντικών πληροφοριών και επιδημιολογικών δεδομένων και την προαγωγή συγκρίσιμων στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και β) η δημιουργία ενός φόρουμ από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, κέντρα λήψης αποφάσεων, οργανώσεις αυτοβοήθειας, ερευνητές και ώστε να ανιχνεύσει τις πλέον αποτελεσματικές στρατηγικές σε επίσημο επίπεδο και να διασπείρει τα αποτελέσματα σε διακρατικό επίπεδο συμβάλλοντας στην διαδικασία διεύρυνσης και στην συζήτηση για την ανισότητα. Η διάρκεια του δικτύου σε πρώτη φάση ήταν τρία χρόνια. (Ιανουάριος 2005- Απρίλιος 2008).

Ευρωπαϊκό δίκτυο για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας μεταναστών

Συμμετοχή του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στο εθνικό δίκτυο του «Ευρωπαϊκού δικτύου για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας μεταναστών» (Εθνικός συντονιστής «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης») και συμμετοχή στην συλλογή στοιχείων για την σύνταξη της εθνικής έκθεσης (2003-2004).

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Για την Ανδρική Πορνεία

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμμετείχε από το 1999 έως το 2003 στο “Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανδρική πορνεία”. Το δίκτυο συντονίζεται από την Ολλανδική οργάνωση AMOC/DHV ενώ για κάθε χώρα – μέλος έχουν ορισθεί εθνικοί συντονιστές. (Για την Ελλάδα είχε ορισθεί ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Κοινωνιολόγος κ. Π. Δαμάσκος, ο οποίος από το 1999 είχε ορισθεί από το Δίκτυο συντονιστής των χωρών της Νοτίου Ευρώπης). Συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκές χώρες. Οι δράσεις του ΕΔΑΠ αναφέρονται στην δικτύωση των διαφόρων οργανώσεων και όχι στην ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων. Σκοπός του δικτύου ήταν: α) Η δικτύωση των οργανώσεων που ασχολούνται με την ανδρική πορνεία και η ανάπτυξη νέων χώρων παρεμβάσεων. β) Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης για την ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων πρόληψης από τον hiv και τα σμν. γ) Η έκδοση εντύπων που αφορούν εκδιδόμενους άνδρες και συγγραφή εγχειριδίου καλών πρακτικών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ

Το Γ.ΨΚ.Σ. έχει συνεχή συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Κέντρο Ζωής, ACT-UP, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς σύνορα, PRAKSIS).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την διεκπεραίωση θεμάτων αρμοδιότητας του και για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους ωφελούμενους του Γραφείου το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών όπως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τα στελέχη του Γραφείου προωθώντας το έργο του Γραφείου αλλά και του ΚΕΕΛΠΝΟ γενικότερα συμμετέχουν με εισηγήσεις και ανακοινώσεις θεμάτων της αρμοδιότητας τους σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, όπως το Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Συνέδριο Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, Διεθνής Συνάντηση του Κέντρου Έρευνας και Yποστήριξης θυμάτων κακοποίησης και κοινωνικού Αποκλεισμού κ.α.

Για το 2010 το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των στελεχών του πραγματοποιεί εβδομαδιαία μαθήματα που απευθύνονται αποκλειστικά στα στελέχη του Γραφείου και άπτονται των αντικειμένων απασχόλησής τους και αρμοδιοτήτων τους. Τα μαθήματα αυτά υλοποιούνται κάθε Τετάρτη στους χώρους του Γραφείου από τις 12:00 μ.μ – 14:00 μ.μ.. Εισηγητές στα μαθήματα αυτά είναι τόσο στελέχη του Γραφείου όσο και επιστήμονες από άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γιαννοπούλου Μαρία Ψυχολόγος Υγείας
Κρομμύδα Ελένη Κοινωνιολόγος
Μαντζαβίνου Καλλιόπη Σχολική Ψυχολόγος
Ταμπάκη Ειρήνη ΠΕ Διοικητικός
Μαντά Παναγιώτα Διοικητικός
image_print