Συμμετοχή ομάδας του PHILOS στην άσκηση «Σώστρατος»

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

Τα στελέχη της κινητής υγειονομικής μονάδας του PHILOS που δραστηριοποιείται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), συμμετείχε στην άσκηση ετοιμότητας και αντιμετώπισης σεισμού «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ», που διοργάνωσε το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τη διοίκηση του ΠΝΓ Λάρισας, και έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης και την εκκένωση του νοσοκομείου από σεισμό ή πυρκαγιά.

Οι οδηγοί-διασώστες της κινητής υγειονομικής μονάδας σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑΒ Λάρισας, μετέφεραν άμεσα τις δύο ειδικές κινητές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών της 5ης ΥΠΕ στο χώρο του συμβάντος έκτακτης ανάγκης και συμμετείχαν στην πλήρη ανάπτυξη του ειδικού εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών που αυτές διαθέτουν.

Με την πολύτιμη και καθοριστική συμβολή των διασωστών, η σκηνή καταστροφών αναπτύχθηκε πλήρως ως υπαίθριος υγειονομικός σχηματισμός σε μόλις 16 λεπτά, οπότε και ήταν έτοιμος για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών βάσει του σεναρίου της άσκησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης η ομάδα του προγράμματος PHILOS συμμετείχε ενεργά παραμένοντας στο σημείο της σκηνής, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του ειδικού εξοπλισμού των δύο μονάδων ειδικών καταστροφών και συνδράμοντας με αυτό τον τρόπο στη διαχείριση και αντιμετώπιση των «θυμάτων» του συμβάντος.