Πληροφορίες για τον Εμβολιασμό Ταξιδιωτών (ανά νόσημα)

Εμβόλιο Κίτρινου Πυρετού

Εμβόλιο Εγκεφαλίτιδας από Κροτώνες

Εμβόλιο Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας

Εμβόλιο Τυφοειδούς Πυρετού

Εμβόλιο Χολέρας

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β

Εμβόλιο Λύσσας (επικαιροποιημένο)

Εμβόλιο Μηνιγγίτιδας (από μηνιγγιτιδόκοκκο)