ΚΕΕΛΠΝΟ

Το PHILOS συμμετείχε σε διεθνή διάσκεψη με θέμα τα παιδιά πρόσφυγες

|
19.06.2017

Στις 12-13 Ιουνίου 2017, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ) σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Terre des Hommes, Save the Children και το ίδρυμα OAK foundation διοργάνωσαν στο Βερολίνο, διεθνή διάσκεψη με θέμα τα παιδιά μετανάστες/πρόσφυγες.

Στη διάσκεψη συμμετείχε ως ομιλήτρια, η επιστημονικά υπεύθυνη του PHILOS Χρύσα Μπότση, με αντικείμενο τις δράσεις της Ελλάδας για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από τη βία, την εκμετάλλευση, τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων.

Στη διάσκεψη αναλύθηκε, μεταξύ άλλων, η παροχή κατάλληλης προστασίας και φροντίδας καθώς και οι εναλλακτικές στην κράτηση των παιδιών-μεταναστών, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, οι πιθανές λύσεις και οι διαδικασίες ένταξης, όπως και η αντιμετώπιση των φαινομένων διάκρισης.

Επίσης, συζητήθηκαν και εξετάσθηκαν ως καλές πρακτικές:

  • Το πρωτόκολλο ιατρικής διαχείρισης της έμφυλης βίας και η εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται στα κέντρα προσφύγων/μεταναστών. Το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS που υλοποιείται στα κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Η δημιουργία ασφαλών περιοχών (safe zones) για τα ασυνόδευτα ανήλικα, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής σε συνεργασία με ΜΚΟ που λειτουργούν σήμερα σε έξι κέντρα προσφύγων και χρηματοδοτούνται από τη DG ECHO της Ε.Ε.

Τα συμπεράσματα των παρουσιάσεων, οι προτεινόμενες καλές πρακτικές και ο διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα περιλαμβάνει η τελική διακήρυξη του ΟΗΕ για την ασφαλή και υπό έλεγχο μετανάστευση και αναμένεται να υιοθετηθεί από την διακυβερνητική συνδιάσκεψη για τις μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

Η διάσκεψη του Βερολίνου αποτελεί συνέχεια της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ενέκρινε η γενική συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 (A/RES/71/1) και προβλέπει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την νόμιμη και ασφαλή μετανάστευση.

Έως την 73η γενική συνέλευση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί το 2018 έχουν προγραμματισθεί σειρά συναντήσεων σε τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Συμβουλευτική έως το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Φάση ΙΙ: Συλλογή /επεξεργασία του υλικού έως τον Ιανουάριο του 2018.

Φάση ΙΙΙ: Διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις έως τον Ιούλιο του επόμενου έτους.


Το έως τώρα προτεινόμενο κείμενο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2017/02/Draft-2-of-working-document_clean_5-June-2017.pdf

image_print