Τριάντα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας του Συμβουλευτικού Σταθμού (Σ.Σ.) και της Τηλεφωνικής Γραμμής (Τ.Γ.) για το HIV/AIDS

Το Γραφείο του Συμβουλευτικού Σταθμού και της Τηλεφωνικής Γραμμής για το HIV/AIDS στεγάζεται στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», ξεκίνησε την λειτουργία του 1η Ιουλίου του 1992 και εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ως πιλοτικό πρόγραμμα από το Ψυχολογικό Τμήμα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Νοσοκομείο «Α. Συγγρός». Το 1995 εντάχθηκε στο τότε Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ενώ από το 2006 αποτελεί γραφείο του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα και συνεχίζει την επιτυχημένη λειτουργία του έκτοτε ως γραφείο πλέον ενταγμένο στον ΕΟΔΥ.

Η στέγαση στο χώρο του νοσοκομείου διευκολύνει σημαντικά την προσέλευση του κοινού και συμβάλλει ουσιαστικά στην άμεση συνεργασία επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Αποτέλεσε την πρώτη κρατική δομή που δημιουργήθηκε στην χώρα με στόχο την προώθηση της πρόληψης με παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής στο γενικό πληθυσμό, καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης των ατόμων που ζουν με τον HIV.

Ο Σ.Σ. και η Τ.Γ. αποτελούν ενιαία υπηρεσία, με κοινή επιστημονική προσέγγιση και στόχους. Κύριο αντικείμενο τους είναι η εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε θέματα HIV/AIDS και άλλων ΣΜΝ (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων), με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση των ποικίλων ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των HIV οροθετικών ατόμων, των ατόμων του περιβάλλοντός τους, αλλά και του κοινού γενικότερα, με απώτερο στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας. Από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας μέχρι σήμερα, η Τηλεφωνική Γραμμή έχει δεχτεί πάνω από 100.000 κλήσεις και στο Συμβουλευτικό Σταθμό έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30.000 πράξεις (ραντεβού διάρκειας 50 λεπτών).

Το 2020 η υπηρεσία μετονομάστηκε σε Συμβουλευτικό Σταθμό εξακολουθώντας να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες ενσωματώνοντας και άλλα ΣΜΝ (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και τα μέτρα πρόληψης, που αφορούν στον HIV και σε άλλα ΣΜΝ, παροχή πληροφοριών σχετικά με κοινωνικά και προνοιακά θέματα και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Συμβουλευτική πριν το διαγνωστικό τεστ με ενημέρωση στο πλαίσιο διεξαγωγής της διαγνωστικής εξέτασης HIV και άλλων ΣΜΝ, διαχείριση φόβων και ανησυχιών σχετικά με την εξέταση, συζήτηση για τους τρόπους αποτελεσματικής πρόληψης
  • Συμβουλευτική μετά το διαγνωστικό τεστ με συζήτηση για τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου που οδήγησαν στην πραγματοποίηση διαγνωστικού τεστ, συζήτηση σχετικά με τους τρόπους αποτελεσματικότερης πρόληψης για το μέλλον

Για τα HIV οροθετικά άτομα παρέχεται ενημέρωση γύρω από ιατρικά και κοινωνικά θέματα, διαχείριση προβλημάτων και ανησυχιών, συμβουλευτική για αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης της HIV οροθετικότητας.

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

  • ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία σε άτομα που ζουν με HIV/AIDS & ΣΜΝ
  • στήριξη κατά την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής
  • συμβουλευτική και ενημέρωση σε μέλη οικογενειών και συντρόφους HIV οροθετικών ατόμων ή ατόμων με άλλα ΣΜΝ
  • ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με υπερβολικό άγχος και φόβους όσον αφορά στον HIV και σε άλλα ΣΜΝ
  • συμβουλευτική ατόμων που αναζητούν προφυλακτική αγωγή μετά από έκθεση στον HIV (PEP), με στόχο την υιοθέτηση ασφαλέστερων πρακτικών για την αποφυγή ενδεχόμενης λήψης PEP στο μέλλον

CHEMSEX: ενημέρωση και πρακτικές ασφαλέστερης χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στο σεξ.

 Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν και διέπονται από αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό.

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Για ραντεβού με τους Συμβούλους
τηλ: 210-72.39.945.
Δευτέρα – Παρασκευή
9:00 π.μ-15:00 μ.μ.
Email: counselhiv@eody.gov.gr

Για πληροφορίες Τηλεφωνική Γραμμή
για το HIV/AIDS & ΣΜΝ
τηλ: 210-72.22.222.
Δευτέρα -Παρασκευή 9:00 π.μ-17:00 μ.μ.