Εντεροαιμορραγικό Κολοβακτηρίδιο (EHEC, STEC, VTEC)