Καλές Πρακτικές στην Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) διοργανώνουν, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, συνάντηση με θέμα “Καλές Πρακτικές για την Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού στην ΕΕ“, στην Αθήνα, στις 7-8 Ιουνίου 2018.

Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (ΔΥΚ) αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τα Κράτη Μέλη με στόχο την αναγνώριση και την αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια υγεία.

Κύριοι άξονες της διημερίδας είναι οι εξής:

  • Η επισκόπηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία και τη διασύνδεση με τον ΔΥΚ
  • Η επίτευξη διαλειτουργικότητας και η διασυνοριακή ανταπόκριση σε απειλές που αφορούν τη δημόσια υγεία και την εφαρμογή του ΔΥΚ
  • Η διάχυση της αποτελεσματικότητας, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), προγραμμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και την εφαρμογή του ΔΥΚ
  • Η άντληση διδαγμάτων για τη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής των ΔΥΚ

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΔΥΚ ενώ στους ομιλητές περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ, εθνικών φορέων δημόσιας υγείας καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Κύρια μηνύματα από τη συνάντηση

Η υγειονομική ασφάλεια πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εφαρμογή του ΔΥΚ και η συμμόρφωσή με την απόφαση 1082/2013 / ΕΚ αφορά ουσιαστικά τις υπηρεσίες και λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι επενδύσεις στις βασικές λειτουργίες δημόσιας υγείας βελτιώνουν τους σημαντικούς δείκτες των αποτελεσμάτων της υγείας και της κοινωνικής ανάπτυξης (δηλαδή, προσδόκιμο ζωής, ποσοστό θνησιμότητας, δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης και δείκτης διαφθοράς).

Ένας σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της υγείας (DG SANTE, Chafea, ECDC) και πέραν αυτού (DG Research, DG HOME, DG ECHO) αποσκοπούν στην αύξηση της ετοιμότητας και την οικοδόμηση ικανοτήτων στα κράτη μέλη για να ανταποκρίνονται συνεχώς στις αναδυόμενες απειλές για τη δημόσια υγεία για τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες.

Η βιωσιμότητα και η διάδοση των δικτύων, των προϊόντων και των υφιστάμενων εργαλείων χρειάζεται να βελτιωθούν.

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να συμμορφωθούν με την απόφαση 1082 / 2013 και τον ΔΥΚ. Παραδείγματα και οι βέλτιστες πρακτικές από τη συνάντηση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη που βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής. Η διατομεακή συνεργασία και οι ανθρώπινοι πόροι παραμένουν οι μεγαλύτερες κοινές προκλήσεις.

Η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για ορισμένα κράτη μέλη και δραστηριότητες που απευθύνονται στις ανάγκες των εμπλεκομένων φορέων θα πρέπει να συνεχιστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πληροφορίες: +302105212083
ihrconference.keelpno@gmail.com

Παρουσιάσεις του Συνεδρίου – Βασικά Σημεία

Session 1

“The EU health security framework on serious cross-border health threats” – Antonis Lanaras, Crisis management and preparedness in health, DG SANTE, European Commission

“The WHO vision for the implementation of IHR – monitoring and evaluation, the Joint External Evaluation (JEE) tool Ver2.0” – Nirmal Kandel, Core Capacity Assessment, Monitoring & Evaluation at World Health Organisation, Headquarters (WHO)

“Current cross-border health threats” – Massimo Ciotti, Country Preparedness and Support, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

“The role of HCDCP in the management of health threats” – Sotirios Tsiodras, Univ. of Athens-HCDCP, Greece

“The Greek experience: monitoring IHR implementation” – Vasileios Diamantopoulos, Administrative Region of Peloponnese, Greece

Session 2

“Preparedness against CBRN threats – EU Action Plan” – Antonis Lanaras, Wiktor Wojtas, Terrorism and radicalization, DG Migration and Home Affairs, DG HOME, European Commission

“Results from the EU inter-sectoral table-top exercise «Chimera» on hybrid threats” – Fanos, Crisis management and preparedness in health, DG SANTE, European Commission

“Public Health Laboratories and IHR – Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level Joint Action” – Roland Grunow, Robert Koch-Institut (RKI), Germany

“Challenges in Public Health: Motivating the community – the ASSET Project” – Valentina Possenti, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italy

“The Greek experience: laboratory preparedness” – Anna Papa, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Session 3

“EU actions on preparedness and response planning” – Margherita Fanos, Crisis management and preparedness in health, DG SANTE, European Commission

“Crisis communication in the framework of preparedness for health emergencies” – Vanderford, former WHO Director of Communications, USA

“European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations and the role of the new Medical Corps” – Iivi Luuk, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), European Commission

“The challenge of vector-borne diseases: the Italian experience in improving” – Parodi, DG for Health Prevention, Ministry of Health, Italy

“French experience on interoperability between the health sector and other sectors” – Paux, Direction Générale de la Santé, Ministère des Solidarités et de la Santé, France

“Experience gained in Portugal” – Vasconcelos, Directorate-General of Health, Portugal

“The experience gained in Former Yugoslav Republic of Macedonia” – Sotirija Duvlis, National Institute of Health Protection, Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM

“Experience from the implementation of IHR in Norway” – Karin Nygård, Norwegian Institute of Public Health, Norway

“The experience gained in Sweden” – Kim Brolin Ribacke, Public Health Agency of Sweden, Sweden

“Experience gained in Serbia” – Verica Jovanovic, Institute of Public Health of Serbia, Serbia

“The experience gained in Belgium” – Luc Tsachoua, Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment, Belgium

“Lifesaving lessons of investing in IHR core public health capacity” – Mika Salminen, THL, Finland

“Implementation of the IHR, specifically on the international airport Schiphol” – Daisy Ooms, Communicable Disease Control Public Health Agency, Netherlands

“Experience in implementing the IHR” – Aleksandar Simunovic, Croatian institute of public health, Croatia

Session 4

“Public health emergency preparedness: Core competencies for EU Member States” – Massimo Ciotti, Country Preparedness and Support, ECDC

“From EpiSouth to Medilabsecure” – Silvia Declich, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italy

“MediPIET” – Nikoletta Mavroidi, Greece

“AirSAN (Coordinated action to control infectious diseases transmission on the aircrafts)” – Maria an der Heiden, Robert Koch-Institut (RKI), Germany

“SHIPSAN ACT (the impact on maritime transport of health threats due to biological, chemical & radiological agents, including communicable diseases)” – Miguel Dávila Cornejo, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Spain

“JA Healthy GateWays (Preparedness and action at points of entry)” – Barbara Mouchtouri, University of Thessaly, Greece

“The Greek experience: core capacities” – Amalia Tzikou, Administrative Region of South Aegean, Greece

Session 5

“Migratory flows and overview of the situation, CARE and PHILOS projects in Greece” – Agapios Terzidis, HCDCP, Greece

“Fostering health provision for migrants, the Roma, and other vulnerable groups (EQUI – HEALTH) and Health Assessment Direct grant agreement (RE-HEALTH)” – Elena Val, International Organisation for Migration (IOM)

“Supporting Health Coordination, Assessments, Planning, Access to Health Care and Capacity Building in Member States under Particular Migratory Pressure – Project SH-CAPAC” – Daniel Lopez Acuna, Andalusian School of Public Health, Spain

“The Greek experience: Migrant health, risk assessment and response” – Ioannis Nikopoulos, Administrative Region of Epirus, Greece

Session 6

“Cross-border threats and the implementation of the IHR” – Agoritsa Baka, ECDC

“Emerging and CBRN Threats” – Dimitrios Iliopoulos, HCDCP, Greece

“Interoperability of sectors in the framework of preparedness” – Christos Hadjichristodoulou, University of Thessaly, Greece

“Tools for Core Capacity Building” – Nikoletta Mavroidi, Greece

“Migration and Public Health” – Chrysoula Botsi, HCDCP, Greece