PHILOS – Ενημερωτικό υλικό

Απεργία πείνας

Αντιμετώπιση-Παρακολούθηση Απεργία Πείνας

Hunger strikes

Ιατρική διαχείριση προσφύγων/μεταναστών σε απεργία πείνας

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Δείκτες περιβαλλοντικών συνθηκών

Οδηγίες για τους δείκτες αξιολόγησης λειτουργίας ιατρείων στα κέντρα – ελληνικά και αγγλικά

Φόρμα καταγραφής – Αξιολόγηση κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Διαδικασία εκτίμησης ηλικίας

Αξιολόγηση ηλικίας/Age Assessment

Διερεύνηση συγγενικού δεσμού

Διερεύνηση συγγενικού δεσμού

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας – Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για πρόσθετα μέτρα πρόληψης μετάδοσης ασθενειών απο τους διαβιβαστές

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για χώρους προσωρινής εγκατάστασης

ΝΟΜΟΣ 3386 – Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

Εκπαίδευση

ECDC Συγγενείς μολυσματικές ασθένειες σε νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στην ΕΕ

PHILOS Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας

Αντιμετώπιση επαγγελματικής έκθεσης σε HBV-HCV-HIV

Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις εμβολιασμού

Αποτίμηση κινδύνου Η υγεία των προσφύγων-μεταναστών κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού χειμώνα

Επιχειρησιακός σχεδιασμός Philos (Βιβλιογραφία)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Η μετανάστευση στην Ελλάδα

Η αντιμετώπιση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Μητρικός θηλασμός – Οδηγός για επαγγελματίες υγείας

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της ηπατίτιδας Α για επαγγελματίες υγείας

Μέτρα προφύλαξης υγειονομικού προσωπικού

Σύστημα συνδρομικής επιτήρησης

Μουσουλμάνοι πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές

Ο τομέας υγείας και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών (Βιβλιογραφία)

ΟΚΑΝΑ Xρήση ουσιών στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την μετανάστευση και την υγεία

Προσδιορίζοντας την πολιτισμική ικανότητα

Συστάσεις Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

Φροντίδα Σύριων προσφύγων με χρόνιες ασθένεις στην Ιορδανία

Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική στήριξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη

Εμβόλια και Φάρμακα

Έντυπο Συναίνεσης Εμβολιασμού

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Φόρμα Παραλαβής – Παράδοσης εμβολίων MMR

Φόρμα Παραλαβής – Παράδοσης εμβολίων PCV

Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά τον εμβολιασμό

Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων – Trafficking

N. 4216 2013 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Trafficking and smuggling-Από τον ορισμό στην πράξη

Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων – Πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις

Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων SESN

Δείκτες για την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων (ενηλίκων)

Δείκτες για την εμπορία και διακίνηση ανθρώπων (ανηλίκων)

Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

Κατάλογος διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου

Έμφυλη και Σεξουαλική Βία

Εγχειρίδιο διαδικασιών και πρακτικών αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

Manual of gender based violence

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατα των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης έμφυλης βίας

Gender based violence screening questionnaire

Συναίνεση για ιατροδικαστική εξέταση

Συναίνεση για παροχή στοιχείων στην αστυνομία

Φόρμα ιστορικού και κλινικής εξέτασης

Έντυπο συγκατάθεσης γονέα

Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα

Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα Αραβικά

Επιδημιολογική επιτήρηση

Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Ευαλωτότητα

Αξιολόγηση της ευαλώτητας στα κέντρα αναφοράς υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στην Ελλάδα

Θύματα Βασανιστηρίων

N. 4216 2013 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Έκθεση αξιολόγησης βασανιστηρίου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κλινική αξιολόγηση θυμάτων βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης (GR/EN)

Φόρμα καταγραφής για θύματα βασανιστηριων (Ιατρική & Ψυχοκοινωνική)

Καταγραφή Ιατρικών Ιστορικών

Έκθεση ψυχοκοινωνικού-ιατρικού ιστορικού για αίτημα ωφελούμενων (GR/EN)

Ιατρική εβδομαδιαία αναφορά

Ιατρικό Ιστορικό

Οδοντιατρικό Ιστορικό

Καταγραφή Ψυχοκοινωνικών Ιστορικών

Έκθεση ψυχοκοινωνικού-ιατρικού ιστορικού για αίτημα ωφελούμενων (GR/EN)

Κοινωνικό Ιστορικό

Ψυχοκοινωνική εβδομαδιαία αναφορά

Ψυχοκοινωνικό Δελτίο (GR/EN)

Ψυχοκοινωνικό Δελτίο Αναφοράς

Κοινωνική Φόρμα Παραπομπής

Κοινωνική Φόρμα Παραπομπής

Λοιμώδη νοσήματα

Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Φυματικής Λοίμωξης (GR/EN)

Πρωτόκολλο Ηπατίτιδας Α – απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος/επιδημίας σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Κρουσμάτων Ανεμευλογιάς στα ΚΦΠΜ

Μαιευτικά

Γυναικολογική-Μαιευτική Φόρμα (GR/EN)

Φόρμα σίτησης βρεφών

Οδηγίες

Oδηγίες χρήσης benzyl benzoate

Ενημερωτικό για την περιτομή

Παιδική Προστασία

Παιδική προστασία – Φόρμα αναφοράς

Child protection – Referral form

Ραμαζάνι

Ραμαζάνι 2019

Φόρμα Παραπομπής – Διακομιδής

Φόρμα Παραπομπής – Διακομιδής / Referral Transfer Form