ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών λειτουργεί με την παρούσα μορφή από τις 16 Μαίου 2016 (και πιλοτικά από τον Απρίλιο 2016) με καθημερινή συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων για επιλεγμένα σύνδρομα/καταστάσεις υγείας που έχουν σημασία από πλευράς δημόσιας υγείας. Τα 14 σύνδρομα ή καταστάσεις υγείας που επιτηρούνται παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Σύνδρομα/καταστάσεις υγείας που επιτηρούνται μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Σύνδρομο/κατάσταση υγείας
[1] Λοίμωξη αναπνευστικού με πυρετό
[2] Γαστρεντερίτιδα χωρίς αίμα στα κόπρανα
[3] Αιμορραγική διάρροια
[4] Εξάνθημα με πυρετό
[5] Υποψία ψώρας
[6] Υποψία πνευμονικής φυματίωσης
[7] Ελονοσία (με θετικό ταχύ τεστ)
[8] Υποψία διφθερίτιδας, αναπνευστικής ή δερματικής
[9] Ίκτερος με οξεία έναρξη
[10] Εκδηλώσεις παράλυσης με οξεία έναρξη
[11] Μηνιγγίτιδα ή/και εγκεφαλίτιδα
[12] Αιμορραγικές εκδηλώσεις με πυρετό
[13] Σήψη ή σοκ (σηπτικό, άγνωστης αιτιολογίας)
[14] Θάνατος άγνωστης αιτιολογίας

Τα δεδομένα που καταγράφονται αφορούν επισκέψεις που έγιναν στους χώρους παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών (ΚΦΠΜ) για καθένα από τα σύνδρομα/καταστάσεις που επιτηρούνται. Για τα σύνδρομα Νο. 1 έως 5, που αντιπροσωπεύουν τα σύνδρομα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, συλλέγονται αθροιστικά στοιχεία (δηλ. αριθμός επισκέψεων χωρίς πρόσθετες πληροφορίες), ενώ για τα Νο. 6 έως 14 συλλέγονται και ορισμένες σημαντικές ατομικές πληροφορίες για κάθε ασθενή. Επιπλέον, ατομικές πληροφορίες για κάθε ασθενή συλλέγονται για τα περιστατικά με κλινική υποψία ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας και ανεμοβλογιάς.

Τα στοιχεία αποστέλλονται καθημερινά από τους ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας των Φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που στελεχώνουν τα ιατρεία των ΚΦΠΜ.

Τα δεδομένα κάθε 24ώρου αναλύονται την επόμενη ημέρα και υπολογίζεται ο δείκτης αναλογικής νοσηρότητας (ποσοστό επισκέψεων για καθένα από τα σύνδρομα/καταστάσεις που επιτηρούνται επί του συνολικού αριθμού επισκέψεων, δηλ. του αριθμού επισκέψεων για οποιοδήποτε αιτία). Η ανάλυση αυτή γίνεται τόσο για το σύνολο των κέντρων φιλοξενίας που μετέχουν στο σύστημα, όσο και για το κάθε κέντρο χωριστά. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση εβδομαδιαίων δεδομένων μετά από διασταύρωση/επιβεβαίωση ορισμένων από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας από την εβδομάδα αναφοράς.

Ο δείκτης αναλογικής νοσηρότητας (παρατηρούμενη αναλογική νοσηρότητα) συγκρίνεται με την αναμενόμενη αναλογική νοσηρότητα, η οποία υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου στατιστικού μοντέλου . Η αναμενόμενη αναλογική νοσηρότητα αντανακλά την τάση των προηγούμενων 4 εβδομάδων, ενώ για τον προσδιορισμό του ορίου ειδοποίησης λαμβάνεται υπόψη η διασπορά των τιμών αναλογικής νοσηρότητας του συνόλου των ημερήσιων καταγραφών από 16/5/2016. Παρατηρούμενη αναλογική νοσηρότητα μεγαλύτερη της αναμενόμενης περισσότερο από 2 σταθερές αποκλίσεις (Ζ-score > 2), ισοδυναμεί με «σήμα ειδοποίησης». «Σήμα ειδοποίησης» που εμφανίζεται για τουλάχιστον δύο διαδοχικές ημέρες ισοδυναμεί με «σήμα εγρήγορσης». Τα σήματα αξιολογούνται από πλευράς σημασίας για τη δημόσια υγεία και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, γίνεται περαιτέρω διερεύνησή τους και -ανάλογα με την περίπτωση- μπορεί να οργανωθεί παρέμβαση με τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας.

Ετήσιες εκθέσεις

Ετήσια έκθεση 2023 Ετήσια έκθεση 2022 Ετήσια έκθεση 2021 Ετήσια έκθεση 2020 Ετήσια έκθεση 2019 Ετήσια έκθεση 2018 Ετήσια έκθεση 2017 Ετήσια έκθεση 2016

Εβδομαδιαίες Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Εβδομαδιαία έκθεση 52/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 51/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 50/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 49/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 48/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 47/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 46/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 45/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 44/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 43/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 42/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 41/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 40/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 39/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 38/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 37/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 36/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 35/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 34/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 33/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 32/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 31/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 30/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 29/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 28/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 27/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 26/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 25/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 24/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 23/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 22/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 21/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 20/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 19/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 18/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 17/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 16/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 15/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 14/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 13/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 12/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 11/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 10/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 09/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 08/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 07/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 06/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 05/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 04/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 03/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 02/2023 Εβδομαδιαία έκθεση 01/2023
Εβδομαδιαία έκθεση 52/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 51/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 50/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 49/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 48/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 47/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 46/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 45/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 44/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 43/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 42/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 41/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 40/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 39/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 38/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 37/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 36/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 35/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 34/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 33/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 32/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 31/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 30/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 29/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 28/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 27/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 26/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 25/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 24/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 23/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 22/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 21/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 20/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 19/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 18/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 17/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 16/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 15/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 14/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 13/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 12/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 11/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 10/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 09/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 08/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 07/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 06/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 05/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 04/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 03/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 02/2022 Εβδομαδιαία έκθεση 01/2022
Εβδομαδιαία έκθεση 52/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 51/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 50/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 49/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 48/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 47/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 46/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 45/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 44/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 43/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 42/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 41/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 40/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 39/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 38/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 37/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 36/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 35/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 34/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 33/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 32/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 31/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 30/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 29/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 28/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 27/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 26/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 25/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 24/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 23/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 22/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 21/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 20/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 19/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 18/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 17/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 16/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 15/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 14/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 13/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 12/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 11/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 10/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 09/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 08/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 07/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 06/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 05/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 04/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 03/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 02/2021 Εβδομαδιαία έκθεση 01/2021
Εβδομαδιαία έκθεση 53/2020 (28/12 – 03/01/21) Εβδομαδιαία έκθεση 52/2020 (21/12 – 27/12/20) Εβδομαδιαία έκθεση 51/2020 (14/12 – 20/12/20) Εβδομαδιαία έκθεση 50/2020 (07/12 – 13/12/20) Εβδομαδιαία έκθεση 49/2020 (30/11 – 06/12/20) Εβδομαδιαία έκθεση 48/2020 (23/11 – 29/11/20) Εβδομαδιαία έκθεση 47/2020 (16/11 – 22/11/20) Εβδομαδιαία έκθεση 46/2020 (09/11 – 15/11/20) Εβδομαδιαία έκθεση 45/2020 (02/11 – 08/11/20) Εβδομαδιαία έκθεση 44/2020 (26/10 – 01/11/20) Εβδομαδιαία έκθεση 43/2020 (19/10 – 25/10/20) Εβδομαδιαία έκθεση 42/2020 (12/10 – 18/10/20) Εβδομαδιαία έκθεση 41/2020 (05/10 – 11/10/20) Εβδομαδιαία έκθεση 40/2020 (28/09 – 04/10/20) Εβδομαδιαία έκθεση 39/2020 (21/09 – 27/09/20) Εβδομαδιαία έκθεση 38/2020 (14/09 – 20/09/20) Εβδομαδιαία έκθεση 37/2020 (07/09 – 13/09/20) Εβδομαδιαία έκθεση 36/2020 (31/08 – 06/09/20) Εβδομαδιαία έκθεση 35/2020 (24/08 – 30/08/20) Εβδομαδιαία έκθεση 34/2020 (17/08 – 23/08/20) Εβδομαδιαία έκθεση 33/2020 (10/08 – 16/08/20) Εβδομαδιαία έκθεση 32/2020 (03/08 – 09/08/20) Εβδομαδιαία έκθεση 31/2020 (27/07 – 02/08/20) Εβδομαδιαία έκθεση 30/2020 (20/07 – 26/07/20) Εβδομαδιαία έκθεση 29/2020 (13/07 – 19/07/20) Εβδομαδιαία έκθεση 28/2020 (06/07 – 12/07/20) Εβδομαδιαία έκθεση 27/2020 (29/06 – 05/07/20) Εβδομαδιαία έκθεση 26/2020 (22/06 – 28/06/20) Εβδομαδιαία έκθεση 25/2020 (15/06 – 21/06/20) Εβδομαδιαία έκθεση 24/2020 (08/06 – 14/06/20) Εβδομαδιαία έκθεση 23/2020 (01/06 – 07/06/20) Εβδομαδιαία έκθεση 22/2020 (25/05 – 30/05/20) Εβδομαδιαία έκθεση 21/2020 (18/05 – 24/05/20) Εβδομαδιαία έκθεση 20/2020 (11/05 – 17/05/20) Εβδομαδιαία έκθεση 19/2020 (04/05 – 10/05/20) Εβδομαδιαία έκθεση 18/2020 (27/04 – 03/05/20) Εβδομαδιαία έκθεση 17/2020 (20/04 – 26/04/20) Εβδομαδιαία έκθεση 16/2020 (13/04 – 19/04/20) Εβδομαδιαία έκθεση 15/2020 (06/04 – 12/04/20) Εβδομαδιαία έκθεση 14/2020 (30/03 – 05/04/20) Εβδομαδιαία έκθεση 13/2020 (23/03 – 29/03/20) Εβδομαδιαία έκθεση 12/2020 (16/03 – 22/03/20) Εβδομαδιαία έκθεση 11/2020 (09/03 – 15/03/20) Εβδομαδιαία έκθεση 10/2020 (01/03 – 08/03/20) Εβδομαδιαία έκθεση 09/2020 (24/02 – 01/03/20) Εβδομαδιαία έκθεση 08/2020 (17/02 – 23/02/20) Εβδομαδιαία έκθεση 07/2020 (10/02 – 16/02/20) Εβδομαδιαία έκθεση 06/2020 (03/02 – 09/02/20) Εβδομαδιαία έκθεση 05/2020 (27/01 – 02/02/20) Εβδομαδιαία έκθεση 04/2020 (20/01 – 26/01/20) Εβδομαδιαία έκθεση 03/2020 (13/01 – 19/01/20) Εβδομαδιαία έκθεση 02/2020 (06/01 – 12/01/20) Εβδομαδιαία έκθεση 01/2020 (30/12 – 05/01/20)
Εβδομαδιαία έκθεση 52/2019 (23/12 – 29/12/19) Εβδομαδιαία έκθεση 51/2019 (16/12 – 22/12/19) Εβδομαδιαία έκθεση 50/2019 (09/12 – 15/12/19) Εβδομαδιαία έκθεση 49/2019 (02/12 – 08/12/19) Εβδομαδιαία έκθεση 48/2019 (25/11 – 01/12/19) Εβδομαδιαία έκθεση 47/2019 (18/11 – 24/11/19) Εβδομαδιαία έκθεση 46/2019 (11/11 – 17/11/19) Εβδομαδιαία έκθεση 45/2019 (04/11 – 10/11/19) Εβδομαδιαία έκθεση 44/2019 (28/10 – 03/11/19) Εβδομαδιαία έκθεση 43/2019 (21/10 – 27/10/19) Εβδομαδιαία έκθεση 42/2019 (14/10 – 20/10/19) Εβδομαδιαία έκθεση 41/2019 (07/10 – 13/10/19) Εβδομαδιαία έκθεση 40/2019 (30/09 – 06/10/19) Εβδομαδιαία έκθεση 39/2019 (23/09 – 29/09/19) Εβδομαδιαία έκθεση 38/2019 (16/09 – 22/09/19) Εβδομαδιαία έκθεση 37/2019 (09/09 – 15/09/19) Εβδομαδιαία έκθεση 36/2019 (02/09 – 08/09/19) Εβδομαδιαία έκθεση 35/2019 (26/08 – 01/09/19) Εβδομαδιαία έκθεση 34/2019 (19/08 – 25/08/19) Εβδομαδιαία έκθεση 33/2019 (12/08 – 18/08/19) Εβδομαδιαία έκθεση 32/2019 (05/08 – 11/08/19) Εβδομαδιαία έκθεση 31/2019 (29/07 – 04/08/19) Εβδομαδιαία έκθεση 30/2019 (22/07 – 28/07/19) Εβδομαδιαία έκθεση 29/2019 (15/07 – 21/07/19) Εβδομαδιαία έκθεση 28/2019 (08/07 – 14/07/19) Εβδομαδιαία έκθεση 27/2019 (01/07 – 07/07/19) Εβδομαδιαία έκθεση 26/2019 (24/06 – 30/06/19) Εβδομαδιαία έκθεση 25/2019 (17/06 – 23/06/19) Εβδομαδιαία έκθεση 24/2019 (10/06 – 16/06/19) Εβδομαδιαία έκθεση 23/2019 (03/06 – 09/06/19) Εβδομαδιαία έκθεση 22/2019 (27/05 – 02/06/19) Εβδομαδιαία έκθεση 21/2019 (20/05 – 26/05/19) Εβδομαδιαία έκθεση 20/2019 (13/05 – 19/05/19) Εβδομαδιαία έκθεση 19/2019 (06/05 – 12/05/19) Εβδομαδιαία έκθεση 18/2019 (29/04 – 05/05/19) Εβδομαδιαία έκθεση 17/2019 (22/04 – 28/04/19) Εβδομαδιαία έκθεση 16/2019 (15/04 – 21/04/19) Εβδομαδιαία έκθεση 15/2019 (08/04 – 14/04/19) Εβδομαδιαία έκθεση 14/2019 (01/04 – 07/04/19) Εβδομαδιαία έκθεση 13/2019 (25/03 – 31/03/19) Εβδομαδιαία έκθεση 12/2019 (18/03 – 24/03/19) Εβδομαδιαία έκθεση 11/2019 (11/03 – 17/03/19) Εβδομαδιαία έκθεση 10/2019 (04/03 – 10/03/19) Εβδομαδιαία έκθεση 09/2019 (25/02 – 03/03/19) Εβδομαδιαία έκθεση 08/2019 (18/02 – 24/02/19) Εβδομαδιαία έκθεση 07/2019 (11/02 – 17/02/19) Εβδομαδιαία έκθεση 06/2019 (04/02 – 10/02/19) Εβδομαδιαία έκθεση 05/2019 (28/01 – 03/02/19) Εβδομαδιαία έκθεση 04/2019 (21/01 – 27/01/19) Εβδομαδιαία έκθεση 03/2019 (14/01 – 20/01/19) Εβδομαδιαία έκθεση 02/2019 (07/01 – 13/01/19) Εβδομαδιαία έκθεση 01/2019 (31/12 – 06/01/19)
Εβδομαδιαία έκθεση 52/2018 (24/12 – 30/12/18) Εβδομαδιαία έκθεση 51/2018 (17/12 – 23/12/18) Εβδομαδιαία έκθεση 50/2018 (10/12 – 16/12/18) Εβδομαδιαία έκθεση 49/2018 (03/12 – 09/12/18) Εβδομαδιαία έκθεση 48/2018 (26/11 – 02/12/18) Εβδομαδιαία έκθεση 47/2018 (19/11 – 25/11/18) Εβδομαδιαία έκθεση 46/2018 (12/11 – 18/11/18) Εβδομαδιαία έκθεση 45/2018 (05/11 – 11/11/18) Εβδομαδιαία έκθεση 44/2018 (29/10 – 04/11/18) Εβδομαδιαία έκθεση 43/2018 (22/10 – 28/10/18) Εβδομαδιαία έκθεση 42/2018 (15/10 – 21/10/18) Εβδομαδιαία έκθεση 41/2018 (08/10 – 14/10/18) Εβδομαδιαία έκθεση 40/2018 (01/10 – 07/10/18) Εβδομαδιαία έκθεση 39/2018 (24/09 – 30/09/18) Εβδομαδιαία έκθεση 38/2018 (17/09 – 23/09/18) Εβδομαδιαία έκθεση 37/2018 (10/09 – 16/09/18) Εβδομαδιαία έκθεση 36/2018 (03/09 – 09/09/18) Εβδομαδιαία έκθεση 35/2018 (27/08 – 02/09/18) Εβδομαδιαία έκθεση 34/2018 (20/08 – 26/08/18) Εβδομαδιαία έκθεση 33/2018 (13/08 – 19/08/18) Εβδομαδιαία έκθεση 32/2018 (06/08 – 12/08/18) Εβδομαδιαία έκθεση 31/2018 (30/07 – 05/08/18) Εβδομαδιαία έκθεση 30/2018 (23/07 – 29/07/18) Εβδομαδιαία έκθεση 29/2018 (16/07 – 22/07/18) Εβδομαδιαία έκθεση 28/2018 (09/07 – 15/07/18) Εβδομαδιαία έκθεση 27/2018 (02/07 – 08/07/18) Εβδομαδιαία έκθεση 26/2018 (25/06 – 01/07/18) Εβδομαδιαία έκθεση 25/2018 (18/06 – 24/06/18) Εβδομαδιαία έκθεση 24/2018 (11/06 – 17/06/18) Εβδομαδιαία έκθεση 23/2018 (04/06 – 10/06/18) Εβδομαδιαία έκθεση 22/2018 (28/05 – 03/06/18) Εβδομαδιαία έκθεση 21/2018 (21/05 – 27/05/18) Εβδομαδιαία έκθεση 20/2018 (14/05 – 20/05/18) Εβδομαδιαία έκθεση 19/2018 (07/05 – 13/05/18) Εβδομαδιαία έκθεση 18/2018 (30/04 – 06/05/18) Εβδομαδιαία έκθεση 17/2018 (23/04 – 29/04/18) Εβδομαδιαία έκθεση 16/2018 (16/04 – 22/04/18) Εβδομαδιαία έκθεση 15/2018 (09/04 – 15/04/18) Εβδομαδιαία έκθεση 14/2018 (02/04 – 08/04/18) Εβδομαδιαία έκθεση 13/2018 (26/03 – 01/04/18) Εβδομαδιαία έκθεση 12/2018 (19/03 – 25/03/18) Εβδομαδιαία έκθεση 11/2018 (12/03 – 18/03/18) Εβδομαδιαία έκθεση 10/2018 (05/03 – 11/03/18) Εβδομαδιαία έκθεση 09/2018 (26/02 – 04/03/18) Εβδομαδιαία έκθεση 08/2018 (19/02 – 25/02/18) Εβδομαδιαία έκθεση 07/2018 (12/02 – 18/02/18) Εβδομαδιαία έκθεση 06/2018 (05/02 – 11/02/18) Εβδομαδιαία έκθεση 05/2018 (29/01 – 04/02/18) Εβδομαδιαία έκθεση 04/2018 (22/01 – 28/01/18) Εβδομαδιαία έκθεση 03/2018 (15/01 – 21/01/18) Εβδομαδιαία έκθεση 02/2018 (08/01 – 14/01/18) Εβδομαδιαία έκθεση 01/2018 (01/01 – 07/01/18)
Εβδομαδιαία έκθεση 52/2017 (25/12 – 31/12/17) Εβδομαδιαία έκθεση 51/2017 (18/12 – 24/12/17) Εβδομαδιαία έκθεση 50/2017 (11/12 – 17/12/17) Εβδομαδιαία έκθεση 49/2017 (04/12 – 10/12/17) Εβδομαδιαία έκθεση 48/2017 (27/11 – 3/12/17) Εβδομαδιαία έκθεση 47/2017 (20/11 – 26/11/17) Εβδομαδιαία έκθεση 46/2017 (13/11 – 19/11/17) Εβδομαδιαία έκθεση 45/2017 (6/11 – 12/11/17) Εβδομαδιαία έκθεση 44/2017 (30/10 – 5/11/17) Εβδομαδιαία έκθεση 43/2017 (23/10 – 29/10/17) Εβδομαδιαία έκθεση 42/2017 (16/10 – 22/10/17) Εβδομαδιαία έκθεση 41/2017 (9/10 – 15/10/17) Εβδομαδιαία έκθεση 40/2017 (2/10 – 8/10/17) Εβδομαδιαία έκθεση 39/2017 (25/09 – 1/10/17) Εβδομαδιαία έκθεση 38/2017 (18/09 – 24/09/17) Εβδομαδιαία έκθεση 37/2017 (11/09-17/09/17) Εβδομαδιαία έκθεση 36/2017 (04/09-10/09/17) Εβδομαδιαία έκθεση 35/2017 (28/08 – 03/09/17) Εβδομαδιαία έκθεση 34/2017 (21/08-27/08/17) Εβδομαδιαία έκθεση 33/2017 (14/08 – 20/08/17) Εβδομαδιαία έκθεση 32/2017 (07/08 – 13/08/17) Εβδομαδιαία έκθεση 31/2017 (31/07 – 06/08/17) Εβδομαδιαία έκθεση 30/2017 (24/07 – 30/07/17) Εβδομαδιαία έκθεση 28/2017 (10/07 – 16/07/17) Εβδομαδιαία έκθεση 27/2017 (03/07 – 09/07/17) Εβδομαδιαία έκθεση 26/2017 (26/06 – 02/07/17) Εβδομαδιαία έκθεση 25/2017 (19/06 – 25/06/17) Εβδομαδιαία έκθεση 24/2017 (12/06 – 18/06/17) Εβδομαδιαία έκθεση 23/2017 (05/06 – 11/06/17) Εβδομαδιαία έκθεση 22/2017 (29/05 – 04/06/17) Εβδομαδιαία έκθεση 21/2017 (22/05 – 28/05/17) Εβδομαδιαία έκθεση 20/2017 (15/05 – 21/05/17) Εβδομαδιαία έκθεση 19/2017 (08/05 – 14/05/17) Εβδομαδιαία έκθεση 18/2017 (01/05 – 07/05/17) Εβδομαδιαία έκθεση 17/2017 (24/04 – 30/04/17) Εβδομαδιαία έκθεση 16/2017 (17/04 – 23/04/17) Εβδομαδιαία έκθεση 15/2017 (10/04 – 16/04/17) Εβδομαδιαία έκθεση 14/2017 (03/04 – 09/04/17) Εβδομαδιαία έκθεση 13/2017 (27/03 – 02/04/17) Εβδομαδιαία έκθεση 12/2017 (20/03 – 26/03/17) Εβδομαδιαία έκθεση 11/2017 (13/03 – 19/03/17) Εβδομαδιαία έκθεση 10/2017 (06/03 – 12/03/17) Εβδομαδιαία έκθεση 09/2017 (27/02 – 05/03/17) Εβδομαδιαία έκθεση 08/2017 (20/02 – 26/02/17) Εβδομαδιαία έκθεση 07/2017 (13/02 – 19/02/17) Εβδομαδιαία έκθεση 06/2017 (06/02 – 12/02/17) Εβδομαδιαία έκθεση 05/2017 (30/01 – 05/02/17) Εβδομαδιαία έκθεση 04/2017 (23/01 – 29/01/17) Εβδομαδιαία έκθεση 03/2017 (16/01 – 22/01/17) Εβδομαδιαία έκθεση 02/2017 (09/01 – 15/01/17) Εβδομαδιαία έκθεση 01/2017 (02/01 – 08/01/17) Εβδομαδιαία έκθεση 52/2016 (26/12 – 01/01/17)
Εβδομαδιαία έκθεση 51/2016 (19/12 – 25/12) Εβδομαδιαία έκθεση 50/2016 (12/12 – 16/12) Εβδομαδιαία έκθεση 49/2016 (05/12 – 11/12) Εβδομαδιαία έκθεση 48/2016 (28/11 – 04/12) Εβδομαδιαία έκθεση 47/2016 (21/11 – 27/11) Εβδομαδιαία έκθεση 46/2016 (14/11 – 20/11) Εβδομαδιαία έκθεση_45/2016 (07/11 – 13/11) Εβδομαδιαία έκθεση 44/2016 (31/10 – 06/11) Εβδομαδιαία έκθεση 43/2016 (24/10 – 30/10) Εβδομαδιαία έκθεση 42/2016 (17/10 – 23/10) Εβδομαδιαία έκθεση 41/2016 (10/10 – 16/10) Εβδομαδιαία έκθεση 40/2016 (03/10 – 09/10) Εβδομαδιαία έκθεση 39/2016 (26/09 – 02/10) Εβδομαδιαία έκθεση 38/2016 (19/09 – 25/09) Εβδομαδιαία έκθεση 37/2016 (12/09 – 18/09) Εβδομαδιαία έκθεση 36/2016 (05/09 – 11/09) Εβδομαδιαία έκθεση 35/2016 (29/08 – 04/09) Εβδομαδιαία έκθεση 34/2016 (22/08 – 28/08) Εβδομαδιαία έκθεση 33/2016 (15/08 – 21/08) Εβδομαδιαία έκθεση 32/2016 (08/08 – 14/08) Εβδομαδιαία έκθεση 31/2016 (01/08 – 07/08) Εβδομαδιαία έκθεση 30/2016 (25/07 – 31/07) Εβδομαδιαία έκθεση 29/2016 (18/07 – 24/07) Εβδομαδιαία έκθεση 28/2016 (11/07 – 17/07) Εβδομαδιαία έκθεση 27/2016 (04/07 – 10/07) Εβδομαδιαία έκθεση 26/2016 (27/06 – 03/07) Εβδομαδιαία έκθεση 25/2016 (20/06 – 26/06)