ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7Σ3Θ469ΗΜΛ-ΘΕΘ 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3257ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘΝ469ΗΜΛ-14Π 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3256ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΘ8469ΗΜΛ-ΟΝΩ 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3275ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΡ4Π469ΗΜΛ-Σ1Φ 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3274ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ5Ι469ΗΜΛ-ΓΕΤ 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3258ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΔΥ ΠΕΔΥ
ΑΔΑ: 9ΡΟΧ469ΗΜΛ-6ΙΘ 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3279ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜΦ469ΗΜΛ-ΑΙ5 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3278ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΔΥ
ΑΔΑ: 6Ξ4Υ469ΗΜΛ-Λ5Μ 15.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3253ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΔΑ: 92Π8469ΗΜΛ-Φ16 15.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3252ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΔΥ
ΑΔΑ: 9Τ6Ξ469ΗΜΛ-ΔΓΙ 09.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3191ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩ3Α469ΗΜΛ-ΠΤΒ 07.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3139ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω8Ξ3469ΗΜΛ-ΔΜ3 07.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3138ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΔΧ469ΗΜΛ-ΧΟ7 01.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3075ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση Προυπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2016
ΑΔΑ: 6Π8Ω469ΗΜΛ-Ο9Ο 25.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 23801ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ξ8Δ469ΗΜΛ-66Ο 16.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 2876ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 417 418 419 420 421 422