ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΡΘ8246ΜΗΨ5-ΓΕΩ 22.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0998/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΔΑ: ΨΞΛΑ46ΜΗΨ5-24Ι 22.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1000/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΩΧ3Γ46ΜΗΨ5-Ρ1Α 22.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0999/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 91ΒΔ46ΜΗΨ5-31Υ 22.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17448/22-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATION AND SERVICES Ι.Κ.Ε.
ΑΔΑ: 921Π46ΜΗΨ5-ΜΟΨ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0991/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε
ΑΔΑ: 6ΣΗΓ46ΜΗΨ5-ΝΙΕ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0996/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ: 9ΑΦΥ46ΜΗΨ5-Ν9Ε 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0997/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - COVAX ΕΠΕ
ΑΔΑ: 64Ι646ΜΗΨ5-ΔΕΔ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0995/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΥΛΙΑΜΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΔΑ: Ψ0Ψ346ΜΗΨ5-0ΚΚ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0993/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ: 6ΕΦ946ΜΗΨ5-ΘΚ1 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0994/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΕΝΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΑΔΑ: 9ΧΨΩ46ΜΗΨ5-ΜΦΒ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0992/21-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΗΨ5-1ΤΛ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17379/21-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΚΨΚ46ΜΗΨ5-ΧΒ4 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17380/21-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για τη κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
ΑΔΑ: 6ΚΔΝ46ΜΗΨ5-ΗΓΦ 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17381/21-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημ.αποζημίωση στο πλαίσιο συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης JA IMPLEMENTAL στις Βρυξέλλες
ΑΔΑ: Ψ7ΡΨ46ΜΗΨ5-645 21.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17293/21-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 855