ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΑΔΑ: 6Ε6Ε46ΜΗΨ5-ΩΤΨ 27.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 6101/27-03-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: ΩΧ6Ε46ΜΗΨ5-44Κ 27.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0339/24-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 662Δ46ΜΗΨ5-ΘΗ1 27.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0338/24-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΜΓ246ΜΗΨ5-ΦΞΩ 24.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 6093/24-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για την υλοποίηση εκπαίδευσης "ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ HIV-AIDS,ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ" στη Θεσ.νίκη & Αλεξ.πολη
ΑΔΑ: ΨΛ7946ΜΗΨ5-ΗΦΥ 24.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 6019/24-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημ.αποζημίωση Προέδρου για συμμετοχή στο Ad Hoc Working Group του Euhealth Task Force στη Στοκχόλμη
ΑΔΑ: 6Ψ8Α46ΜΗΨ5-ΦΞ1 24.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 6015/24-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΕΡ646ΜΗΨ5-Τ4Γ 24.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 6017/24-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση γραμματίου προείσπραξης, παράστασης & κατάθεσης προτάσεων για την ΓΑΚ-ΕΑΚ 38670/2459/2020
ΑΔΑ: Ρ7ΦΟ46ΜΗΨ5-ΙΙΗ 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5981/23-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια προτύπων/εικονιδίων για τον εμπλουτισμό των παρουσιάσεων του Οργανισμού
ΑΔΑ: ΨΔΚΦ46ΜΗΨ5-ΣΥΚ 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5857/23-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για κάλυψη εξόδων δημοσίευσης άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό
ΑΔΑ: 6ΦΒΛ46ΜΗΨ5-Ξ5Π 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5856/23-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στο ΚΥΤ Χίου & ΚΦΠΜ Ν. Καβάλας για τον εμβολιασμό παιδικού & ενήλικου πληθυσμού
ΑΔΑ: 68Β646ΜΗΨ5-3ΙΦ 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5858/23-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε
ΑΔΑ: 9ΦΛΛ46ΜΗΨ5-Ζ1Ξ 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0337/23-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΔ3Ο46ΜΗΨ5-ΨΑΜ 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0336/22-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Θ.ΤΣΕΡΩΝΗΣ-Α.ΚΟΝΤΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: ΩΖΑΑ46ΜΗΨ5-ΩΥΗ 23.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0335/22-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΧΕ 0309
ΑΔΑ: ΨΗΖΤ46ΜΗΨ5-ΗΝΝ 22.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α038/21-03-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 760