ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 93ΛΑ46ΜΗΨ5-ΥΦΤ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: 25823/26-11-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9Ο3Φ46ΜΗΨ5-ΘΥΨ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: 25825/26-11-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ετήσια συνδρομή (έτους 2022) στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος
ΑΔΑ: 653Ψ46ΜΗΨ5-ΕΔΑ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: 25824/26-11-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση γραμματίων προείσπραξης δικηγορικού συλλόγου για επικείμενα δικαστήρια
ΑΔΑ: ΨΓΜΚ46ΜΗΨ5-ΕΚ9 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: 25826/26-11-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
ΑΔΑ: ΡΛΑ646ΜΗΨ5-ΛΧΥ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: 25827/26-11-21ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ
ΑΔΑ: 948Φ46ΜΗΨ5-6ΑΤ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0999/25-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SARSTEDT ΜΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΘΛΩ46ΜΗΨ5-ΤΥΝ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0980/19-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ: ΨΑ4046ΜΗΨ5-0ΡΤ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0994/24-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΨΡΟΓ46ΜΗΨ5-3ΡΕ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0995/24-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MAINSYS ΟΕ
ΑΔΑ: Ω58Σ46ΜΗΨ5-ΥΘ4 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1000/25-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: ΩΥΤΥ46ΜΗΨ5-Ο4Ν 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1001/25-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΩΟΑ46ΜΗΨ5-Π2Ω 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 45/25-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΕΒ46ΜΗΨ5-ΔΑΜ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0997/24-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - OPEROM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ
ΑΔΑ: 6ΚΝΛ46ΜΗΨ5-ΛΣΦ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0996/24-11-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για κάλυψη εγγραφής στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2022
ΑΔΑ: 6ΠΣΤ46ΜΗΨ5-ΨΣΘ 26.11.2021 Αρ. Πρωτ.: 25785/26-11-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 474