ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9Κ3Ο46ΜΗΨ5-9ΞΗ 24.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9789/24-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημ.αποζ.για μεταφορά κλιμακίου στο Πύργο Ηλείας στο πλαίσιο εκπαίδευσης για την έμφυλη βία
ΑΔΑ: ΨΖΟΥ46ΜΗΨ5-ΥΨΥ 24.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9790/24-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παράταση συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της αρ.πρωτ.17821/25-08-20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΔΑ: 913Π46ΜΗΨ5-ΑΝΓ 24.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9791/24-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για διανομή αντιδραστηρίων στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
ΑΔΑ: Ε4Κ846ΜΗΨ5-ΥΤ7 23.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9779/23-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για συμμετοχή σε συνέδριο στην Κέρκυρα
ΑΔΑ: 9Ν7946ΜΗΨ5-ΡΝ6 23.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9778/23-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση του Προέδρου σε Μακεδονία & Θράκη
ΑΔΑ: 9ΘΔΑ46ΜΗΨ5-95Ξ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9514/20-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο δράσεων εμβολιασμών για ιλαρά σε Ρομά στην Αλεξ.πολη, Κομοτηνή & Ξανθη
ΑΔΑ: 6ΜΒΩ46ΜΗΨ5-Π96 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9519/20-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για συναντήσεις στο Γ.Ν.Θ. "Γ.Παπανικολάου" & στη Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας & Θράκης
ΑΔΑ: ΨΙΓΦ46ΜΗΨ5-ΞΞΓ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: 9516/20-05-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΤΩΟ46ΜΗΨ5-ΘΝΛ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0612/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ: 9ΝΥΧ46ΜΗΨ5-ΗΚΨ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: XE 0611/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Θ.ΤΣΕΡΩΝΗΣ - Α.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 62ΒΡ46ΜΗΨ5-Κ0Κ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0610/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - METROLAB Π. ΚΑΠΕΤΗΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6Φ9346ΜΗΨ5-ΥΣΒ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: XE 0609/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΑΔΑ: 65ΛΞ46ΜΗΨ5-4ΓΗ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0607/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΕΙ46ΜΗΨ5-Α89 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0616/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ 06-2024 ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΥ9Χ46ΜΗΨ5-ΖΨΩ 20.05.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0615/17-05-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 1,033