ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση ΔΣ σχετικά με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναφορικά με τη μίσθωση ακινήτου επί της οδού Αγράφων 4-Μαρούσι
ΑΔΑ: 9Υ4Η46ΜΗΨ5-ΕΣΚ 27.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4348/27-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ
ΑΔΑ: 9ΕΧΡ46ΜΗΨ5-ΤΣΝ 27.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α032/26-02-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γ' Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΕΟΔΥ οικονομικού έτους 2024
ΑΔΑ: ΨΨΑ946ΜΗΨ5-ΨΙ1 27.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4347/27-02-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΦΨ546ΜΗΨ5-ΞΚΠ 27.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0265/23-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΗ9Γ46ΜΗΨ5-ΡΩΦ 27.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0256/26-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 6Γ9846ΜΗΨ5-ΟΙΚ 27.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0267/26-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για μεταφορά βιολογικού υλικού από το Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας στο New Heaven Connecticut, USA
ΑΔΑ: 982946ΜΗΨ5-Μ2Λ 26.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4285/26-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια υπηρεσιών Catering στο Πλαίσιο της 3ης Ημερίδας Δημόσιας Υγείας
ΑΔΑ: Ρ2Ι146ΜΗΨ5-ΙΔΛ 26.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4284/26-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΖΔΩ46ΜΗΨ5-ΥΗΡ 26.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4261/26-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΡΕΟΗ46ΜΗΨ5-3ΘΙ 26.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4263/26-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για έξοδα μετακίνησης για μετάβαση στο ΠΕΔΥ Αλεξ/πολης- Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΑΔΑ: 9ΔΛ546ΜΗΨ5-ΩΨΧ 26.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4264/26-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΨΧΙΤ46ΜΗΨ5-8Λ9 23.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0263/22-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΗ
ΑΔΑ: 6Θ8Φ46ΜΗΨ5-Ε60 23.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0264/22-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ
ΑΔΑ: ΨΘΕ846ΜΗΨ5-Ψ3Χ 23.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0257/21-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης του λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού & μισθοδοσίας
ΑΔΑ: Ρ2Ο846ΜΗΨ5-0ΓΚ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4127/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 976