ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δικαστικά έξοδα που αφορούν την επανασυζήτηση της υπόθεσης με ΓΑΚ 16002/2019
ΑΔΑ: 900Κ46ΜΗΨ5-ΟΔΛ 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 10197/13-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΓΤΑ46ΜΗΨ5-ΓΥ4 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 10198/13-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για μεταβάσεις στα ΚΦΠΜ Σερρών, Δράμας & Καβάλας (Υποέργο 1)
ΑΔΑ: 6Η1Ε46ΜΗΨ5-ΛΤΠ 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 10119/13-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6Ν0Α46ΜΗΨ5-ΛΩΤ 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 10120/13-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘΤ46ΜΗΨ5-ΙΤΧ 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0445/12-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 9ΚΨΙ46ΜΗΨ5-8ΗΥ 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0446/12-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: 9ΛΒΕ46ΜΗΨ5-ΚΟΔ 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0442/11-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συνέχιση της σίτισης των φιλοξενουμένων του Ξενώνα Πειραιά έως ότου αποκατασταθούν
ΑΔΑ: 67ΦΟ46ΜΗΨ5-Φ5Π 13.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 10118/13-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΜ0Ι46ΜΗΨ5-ΤΥ6 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0437/11-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΟ946ΜΗΨ5-8ΤΗ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0438/11-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΗ
ΑΔΑ: 9ΗΟ446ΜΗΨ5-Ι77 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0439/11-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπηρεσίες αποψίλωσης στη Κ.Υ. του ΕΟΔΥ και το ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 66ΘΟ46ΜΗΨ5-ΜΒΥ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 9990/11-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ HERA ΜΗΝΩΝ 09/2021-03/2022
ΑΔΑ: ΩΥΣ046ΜΗΨ5-ΖΓΠ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0424/10-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υλοποίηση Εθνικής Άσκησης Προσομοίωσης στο πλαίσιο της Δράσης "SHARP"
ΑΔΑ: 9ΦΣΤ46ΜΗΨ5-Θ48 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 9987/11-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΣΛΣ46ΜΗΨ5-ΙΟΙ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 9983/11-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 580