ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 4_07-2022
ΑΔΑ: Ρ6ΓΟ46ΜΗΨ5-Φ9Ρ 17.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0760/17-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΟΜΥ & ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4798/2021 02-03-04/2022
ΑΔΑ: ΨΛΛΛ46ΜΗΨ5-ΩΒΙ 17.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0754/16-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 3_07-2022
ΑΔΑ: 6ΕΣ146ΜΗΨ5-Δ2Ο 17.08.2022 Αρ. Πρωτ.: XE 0758/17-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΟΜΥ & ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1_07-2022
ΑΔΑ: ΨΝΨΖ46ΜΗΨ5-ΞΗΑ 17.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0759/17-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στην Ξάνθη για διερεύνηση συρροής κρουσμάτων Covid σε γηροκομείο
ΑΔΑ: 6Ι4Δ46ΜΗΨ5-4Α5 17.08.2022 Αρ. Πρωτ.: 15531/17-08-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΜΦΣ46ΜΗΨ5-ΟΒΝ 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: 15465/12-08-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για αποζημίωση χρήσης μισθίου για το ακίνητο που στεγάζεται ο ΕΟΔΥ Β. Ελλάδος
ΑΔΑ: ΩΤΡΨ46ΜΗΨ5-ΠΡ4 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: 15466/12-08-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για ενοίκιο κτιρίου ΕΟΔΥ Β. Ελλάδος
ΑΔΑ: ΩΔΕΕ46ΜΗΨ5-76Χ 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: 15467/12-08-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "17777" 07-2022
ΑΔΑ: ΨΑΙΟ46ΜΗΨ5-ΔΣ9 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 127/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "9971" 07-2022
ΑΔΑ: 9ΞΝΠ46ΜΗΨ5-ΙΕΛ 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β126/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "23771" 07-2022
ΑΔΑ: Ψ4ΓΒ46ΜΗΨ5-ΑΓ5 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β125/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "4317" 07-2022
ΑΔΑ: 96ΑΥ46ΜΗΨ5-2ΛΒ 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β124/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "17938" 07-2022
ΑΔΑ: 9ΕΚΦ46ΜΗΨ5-Χ2Β 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β123/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "572" 07-2022
ΑΔΑ: Ω3ΛΕ46ΜΗΨ5-ΓΤΕ 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β122/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ "5532" 07-2022
ΑΔΑ: 6ΙΟΔ46ΜΗΨ5-Α9Ο 12.08.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β121/11-08-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 623