ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπηρεσίες Διαμεσολαβήτριας &παράσταση Δικηγόρου για την υποχρεωτική αρχική διαδικασία Διαμεσολάβησης
ΑΔΑ: 6ΚΩΒ46ΜΗΨ5-Ψ2Μ 16.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20378/16-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης του φορέα ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
ΑΔΑ: Ψ8ΟΤ46ΜΗΨ5-Υ0Γ 16.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20374/16-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: Ψ58Ι46ΜΗΨ5-ΓΚΓ 16.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0757/14-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ
ΑΔΑ: ΩΖ7646ΜΗΨ5-Δ6Α 16.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0759/15-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑΔΑ: ΨΡ7346ΜΗΨ5-47Ζ 16.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0758/15-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΒΗΑ46ΜΗΨ5-ΕΣ7 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20280/15-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 654346ΜΗΨ5-ΚΣΚ 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20281/15-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για βάρδιες προσωπικού φύλαξης ΙΔΟΧ 08/2021 (ΥΣ 3059/15-09-2021)
ΑΔΑ: 6Δ5Θ46ΜΗΨ5-Β7Ο 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20279/15-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια βιοϊατρικού & λοιπού εξοπλισμού για το ΚΕΔΥ του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" (ΟΠΣ 5076403)
ΑΔΑ: ΩΔ0646ΜΗΨ5-2ΚΒ 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20282/15-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΔΑ: 667546ΜΗΨ5-ΦΘ3 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20151/15-09-2021ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση γραμματίου προείσπραξης, κατάθεσης σημειώματος &ι έξοδα Προσωρινής Διαταγής στο Πρωτοδικείο Αθηνών
ΑΔΑ: ΩΝ6Η46ΜΗΨ5-ΕΛ8 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20255/15-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών catering (2 coffee breaks & 1 light lunch)
ΑΔΑ: Ψ8ΡΞ46ΜΗΨ5-Ω9Ζ 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20254/15-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΖΑΝΥΝΘΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΔΑ: 6ΗΣΒ46ΜΗΨ5-ΗΗΝ 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 40/14-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΒ46ΜΗΨ5-ΛΡ5 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0756/14-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΦΙ246ΜΗΨ5-511 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0755/14-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 439