ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΟΜ746ΜΗΨ5-Ρ2Κ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0585/30-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΡΞΦ446ΜΗΨ5-ΟΨΞ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0584/30-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΦΕΤ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΝΞΖ46ΜΗΨ5-ΒΑΕ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0583/30-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - AGTECH ΑΤΕΕ
ΑΔΑ: ΨΧΨΑ46ΜΗΨ5-4Υ6 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0586/30-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΔΑ: 6Ω7Λ46ΜΗΨ5-Ε0Ω 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0587/30-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΟΨΛ46ΜΗΨ5-Β8Ο 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10861/30-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για πραγματοποίηση σέρβις σε όχημα της ΚΟΜΥ στη Λαμία
ΑΔΑ: 9Ω9Ξ46ΜΗΨ5-ΝΩΑ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10860/30-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για εξόφληση τόκων των αποφάσεων 2388/2019 & 2396/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
ΑΔΑ: 96ΞΕ46ΜΗΨ5-ΞΨΥ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10866/30-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ζ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΑΔΑ: ΩΜΗΛ46ΜΗΨ5-ΡΓΑ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10773/30-05-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΝΧΗ46ΜΗΨ5-106 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10839/30-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για την υλοποίηση εκπαίδευσης "ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ HIV-AIDS,ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ" στη Πάτρα
ΑΔΑ: 6Μ1Ο46ΜΗΨ5-0ΚΞ 30.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10840/30-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 65ΗΓ46ΜΗΨ5-6Α6 29.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0582/29-05-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΔΟΧ46ΜΗΨ5-ΓΜΕ 29.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0580/29-05-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: ΡΩ8246ΜΗΨ5-0Ο8 29.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0579/29-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΔΑ: 98ΤΑ46ΜΗΨ5-1Χ5 29.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0581/29-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 798