ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 9ΧΘΠ46ΜΗΨ5-94Β 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0859/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΓΧΤ46ΜΗΨ5-ΠΝ4 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0860/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παράταση συμβάσεων έργου ενενήντα ενός ατόμων (91) βάσει του Ν.4839 (ΦΕΚ 181/02-10-21)
ΑΔΑ: ΨΟΒΛ46ΜΗΨ5-0ΧΠ 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 22401/20-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΑΔΑ: 912Ν46ΜΗΨ5-ΜΜΩ 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0854/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: 6Σ8Ρ46ΜΗΨ5-ΣΚΣ 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0866/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "17821"
ΑΔΑ: ΨΦΓΥ46ΜΗΨ5-0ΥΔ 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β145/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "5608"
ΑΔΑ: ΩΧ2Υ46ΜΗΨ5-Θ7Ι 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β144/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ
ΑΔΑ: ΨΖ0146ΜΗΨ5-Ο4Ρ 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0864/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΑ46ΜΗΨ5-Υ28 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0863/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 66ΟΧ46ΜΗΨ5-ΕΩΩ 20.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0865/19-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 949Κ46ΜΗΨ5-0Α9 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 22340/19-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ψ9Σ346ΜΗΨ5-Ι6Ζ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 22341/19-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων στο πλαίσιο της άσκησης ετοιμότητας "ΠΡΟΜΑΧΟΣ 2021"
ΑΔΑ: ΨΩΣΑ46ΜΗΨ5-1ΡΡ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 22342/19-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου στο πλαίσιο δράσης για ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας
ΑΔΑ: 6Χ6246ΜΗΨ5-82Β 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 22343/19-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων για μετάβαση σε δομές της 3ης ΥΠΕ
ΑΔΑ: ΩΥΟΠ46ΜΗΨ5-Η4Γ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 22344/19-10-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 453