ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για παράταση συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17821/25-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του ΕΟΔΥ με ιατρούς με καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ
ΑΔΑ: ΨΔ5Ν46ΜΗΨ5-6ΛΦ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17693/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικοδομικών εγκαταστάσεων και μεταφορών
ΑΔΑ: Ψ5Α246ΜΗΨ5-Σ0Ψ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17699/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπερωρίες ΙΔΟΧ PHILOS 04-05-06/2023 Υποέργων 1,2,3,4 (ΥΣ 4061,4062,4063,4064/26-09-2023)
ΑΔΑ: ΨΖΗΧ46ΜΗΨ5-7ΛΥ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17700/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΗΨ5-ΕΙΑ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1013/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για παράταση συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της αρ.πρωτ.17821/25-08-20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΔΑ: 61ΟΟ46ΜΗΨ5-ΟΟΘ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17695/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΥΑΓ.ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ΑΔΑ: ΨΠΥΑ46ΜΗΨ5-Κ7Ψ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1011/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ
ΑΔΑ: ΨΤΝΧ46ΜΗΨ5-ΡΒΑ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1012/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Θ.ΤΣΕΡΩΝΗΣ-Α.ΚΟΝΤΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΠΔ646ΜΗΨ5-Κ2Λ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1004/25-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MICROBIOLAND ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΠ4Ω46ΜΗΨ5-063 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1009/26-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 6Φ0Ξ46ΜΗΨ5-3ΓΗ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1008/26-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΥΑΘ
ΑΔΑ: Ψ9ΝΗ46ΜΗΨ5-2ΗΞ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1007/26-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ψ0ΠΗ46ΜΗΨ5-8ΛΒ 26.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17645/26-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 9ΖΧ946ΜΗΨ5-Λ9Ν 26.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1006/25-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - IPEL
ΑΔΑ: ΨΑΞΩ46ΜΗΨ5-Τ96 26.09.2023 Αρ. Πρωτ.: XE 1005/25-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ι' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΑΔΑ: ΩΝΒ446ΜΗΨ5-Ν1Β 26.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17594/26-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 859