ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩ446ΜΗΨ5-Ο2Ο 22.09.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 24/21-09-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για διαδικτυακή συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο για της λοιμώξεις από Λεγεωνέλλα
ΑΔΑ: ΡΘΘΗ46ΜΗΨ5-ΑΘΟ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17569/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΕ7Η46ΜΗΨ5-ΦΗΜ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17570/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΑΔΑ: ΩΔΘ046ΜΗΨ5-ΣΨΕ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17317/20-09-2022ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση Προέδρου για τη συμμετοχή του στο "4th Bechet Uz Child Congress" στη Σμύρνη
ΑΔΑ: ΩΧΦ346ΜΗΨ5-ΒΥ9 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17440/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια 3040 τεμ.Rapid test Kits, 350 τεμ. φιαλίδια αίματος κενού 9ml με κόκκινο πώμα
ΑΔΑ: ΨΒΤΖ46ΜΗΨ5-ΜΩ5 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17484,/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για κοινόχρηστες δαπάνες για τις δομές του ΕΟΔΥ για την Οικον. χρήση του 2022 (Συμπληρωματική Δαπάνη).
ΑΔΑ: ΩΑΜΠ46ΜΗΨ5-ΖΗΩ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17447/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συζήτηση αγωγής με ΓΑΚ/ΕΑΚ 1051/38/2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου
ΑΔΑ: 6ΛΖ446ΜΗΨ5-ΞΔΩ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17448/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο συναντήσεων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης & ΠΓΝ Αλεξ/πολης.
ΑΔΑ: 6Θ2346ΜΗΨ5-ΗΣ2 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17445/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση Προέδρου για συμμετοχή στο Συνέδριο "Γυναίκα,Υγεία,Μακροζωία" στη Σάμο.
ΑΔΑ: ΨΧΑΗ46ΜΗΨ5-020 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17446/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για μετάβαση στο ΚΦΠΜ Καβάλας στο πλαίσιο του εμβολιασμού των παιδιών
ΑΔΑ: Ψ3Ξ646ΜΗΨ5-Ψ0Ι 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17449/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έξοδα μετάβασης Προέδρου στο πλαίσιο συναντήσεων στην 6η ΥΠΕ & στο ΠΓΝ Λάρισας
ΑΔΑ: Ψ76Σ46ΜΗΨ5-5ΗΟ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17444/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για α ημερήσια αποζημίωση Προέδρου στο πλαίσιο συναντήσεων στην 6η ΥΠΕ & στο ΠΓΝ Λάρισας
ΑΔΑ: 61Ψ146ΜΗΨ5-0ΣΓ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17443/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση ΧΕΠ για έξοδα καυσίμων και διοδίων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων στο πλαίσιο των ΚΟμΥ.
ΑΔΑ: 62ΡΧ46ΜΗΨ5-2ΩΨ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17442/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθειες τραπεζών έτους 2022 (συμπληρωματική δέσμευση)
ΑΔΑ: Ω26446ΜΗΨ5-ΘΕΨ 21.09.2022 Αρ. Πρωτ.: 17441/21-09-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 640