ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2021
ΑΔΑ: 6ΤΚ146ΜΗΨ5-Τ8Β 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0834/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2021
ΑΔΑ: ΨΗΔ146ΜΗΨ5-ΙΗ4 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0833/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2021
ΑΔΑ: Ψ58Τ46ΜΗΨ5-9ΑΕ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0832/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "572"
ΑΔΑ: 6ΜΨΑ46ΜΗΨ5-Β7Β 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β143/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "17777"
ΑΔΑ: 63ΑΦ46ΜΗΨ5-ΗΗ4 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β142/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "15404"
ΑΔΑ: 6Ω0246ΜΗΨ5-ΛΜΤ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β141/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "23067"
ΑΔΑ: ΨΛΖ046ΜΗΨ5-Υ87 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β140/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2021
ΑΔΑ: Ψ19Μ46ΜΗΨ5-ΜΝΗ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0831/18-10-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2021
ΑΔΑ: Ω8ΟΙ46ΜΗΨ5-Ε7Ζ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0830/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "17938"
ΑΔΑ: 63ΗΜ46ΜΗΨ5-ΠΓΗ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β139/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "5532"
ΑΔΑ: 6ΑΛΩ46ΜΗΨ5-ΚΨΒ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β138/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "15394"
ΑΔΑ: 69ΑΟ46ΜΗΨ5-Φ97 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β137/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "13260"
ΑΔΑ: 63ΓΡ46ΜΗΨ5-ΖΧΝ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β136/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 "4081"
ΑΔΑ: ΨΔΡΜ46ΜΗΨ5-ΖΞΣ 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β135/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021"4317"
ΑΔΑ: 688Φ46ΜΗΨ5-5Τ0 19.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β134/18-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 453