ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΧ3Φ46ΜΗΨ5-ΧΩΞ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0420/10-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - NOVA
ΑΔΑ: 66Υ546ΜΗΨ5-ΩΘ5 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0419/10-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ- Ε.ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
ΑΔΑ: ΩΜΝ846ΜΗΨ5-41Θ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0418/09-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 6Η0246ΜΗΨ5-Χ2Χ 11.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0417/09-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 9Μ2346ΜΗΨ5-ΕΚΖ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0416/09-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για συζήτηση αγωγής κατά του ΕΟΔΥ στις 04/04/2022
ΑΔΑ: ΩΤΝΘ46ΜΗΨ5-Λ6Ξ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 9900ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηριακών αναλύσεων του ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: ΨΜΥΑ46ΜΗΨ5-2ΔΘ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: 9899/10-05-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ 1% 4% 8% 04/2022
ΑΔΑ: 68ΤΟ46ΜΗΨ5-Γ5Ω 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α052/01-05-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% 04/2022
ΑΔΑ: ΨΨ8Ζ46ΜΗΨ5-ΕΔΙ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α051/01-05-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 04/2022
ΑΔΑ: 6ΕΘΧ46ΜΗΨ5-4ΑΒ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α050/01-05-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΑΑΔΗΣΥ 04/2022
ΑΔΑ: 6ΔΤΗ46ΜΗΨ5-ΦΒΧ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α049/01-05-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΕΠΠ 04/2022
ΑΔΑ: ΨΥΨΒ46ΜΗΨ5-Ν6Ε 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α048/01-05-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - NOVA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΧΖ46ΜΗΨ5-949 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0415/09-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΟΧΑ46ΜΗΨ5-Η4Ζ 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0414/09-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: 68ΧΠ46ΜΗΨ5-0Ε8 10.05.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0413/09-05-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 580