ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.3 12/2023& 01-02/2024
ΑΔΑ: 6ΡΖΕ46ΜΗΨ5-72Η 15.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0473/12-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.2 12/2023& 01-02/2024
ΑΔΑ: ΨΛΚΕ46ΜΗΨ5-6ΙΗ 15.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0472/12-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.1 12/2023& 01-02/2024
ΑΔΑ: 69ΝΕ46ΜΗΨ5-ΝΡΦ 15.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0471/12-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ 03/2024& ΕΚΤΟΣ ΚΥ 01-02/2024
ΑΔΑ: 99ΔΘ46ΜΗΨ5-2Ω6 15.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0470/12-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ MOBILISE
ΑΔΑ: 6ΖΠΦ46ΜΗΨ5-Ε4Ι 15.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0469/12-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημ.αποζημίωση για ενημέρωση σχετικά με τα HIV/AIDS - ΣΜΝ στο 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας Μαγνησίας
ΑΔΑ: 6ΑΟΤ46ΜΗΨ5-ΜΝ1 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7357/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΒΑ946ΜΗΨ5-ΧΘΡ 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7354/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας του JA ImpleMENTAL στις Βρυξέλλες & Λιθουανία
ΑΔΑ: 9ΛΧΔ46ΜΗΨ5-ΚΥ5 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7355/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για συμμετοχή στο "Plenary Meeting of the Health Security Committee" στο Λουξεμβούργο
ΑΔΑ: ΨΣΔΕ46ΜΗΨ5-2ΜΤ 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7356/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ανανέωση ετήσιων αδειών στατιστικού προγράμματος Stata 18/SE (SN 401809301094-401809301095)
ΑΔΑ: ΨΒΗΦ46ΜΗΨ5-ΚΘΣ 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7358/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης για προμήθεια ετήσιας άδειας στατιστικού προγράμματος Stata®18/SE (Stand Alone PC)
ΑΔΑ: 92Ν046ΜΗΨ5-627 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7361/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης υποχρέωσης για έξ.μετακίν.για συμμετοχή στην ημερίδα σχετικά με τη νόσο λεγεωναρίων για το έτος 2024 στη Κέρκυρα
ΑΔΑ: ΨΑΨΖ46ΜΗΨ5-ΝΡ0 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7360/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για έξ.μετακίν.για συμμετοχή στην ημερίδα σχετικά με τη νόσο λεγεωναρίων για το έτος 2024 στη Κέρκυρα
ΑΔΑ: 9ΗΓ546ΜΗΨ5-ΟΓΕ 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7359/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπ/ρίες ΙΔΟΧ PHILOS 12/23-02/24 Υπ.1,2,3,4 & Βάρδιες 07/23-01/24Υπ4 (ΥΣ1591,1593,1595,1596/11-04-24)
ΑΔΑ: Ψ7ΟΓ46ΜΗΨ5-Χ1Η 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7353/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπερωρίες ΙΔΑΧ ΕΟΔΥ 03/2024 & ΙΔΑΧ εκτός Κ.Υ. 01-02/2024 (ΥΣ 1569/10-04-2024)
ΑΔΑ: 9ΒΦΣ46ΜΗΨ5-ΞΟΔ 12.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7352/12-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 1,011