ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για αποζημίωση αδείας προσωπικού ΙΔΟΧ (ΚΟΜΥ), σύμφωνα με τη μισθοδοτική κατάσταση του ΥΣ 2539/20-07-2021
ΑΔΑ: 69Ι146ΜΗΨ5-ΗΦΥ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 16990/20-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμπληρωματικές υπερωρίες ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ 09-10-11-12/2020 (υπ.σημ.2536/19-07-21)
ΑΔΑ: 9ΙΔΣ46ΜΗΨ5-Σ31 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 16989/20-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τεχνική υποστήριξη ιστοχώρου του ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4Π46ΜΗΨ5-ΥΥΓ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 16988/20-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Μισθοδοσίας - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ" ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: Ψ7ΠΛ46ΜΗΨ5-Υ9Λ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0619/20-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Μισθοδοσίας - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ "ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 500 ΚΟΜΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΟΔΥ" ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: 9Φ6446ΜΗΨ5-ΟΕ5 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0618/20-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Μισθοδοσίας - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΧ5Ψ46ΜΗΨ5-ΥΛΥ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0617/20-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Μισθοδοσίας - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΔΑ: 6Ν9Τ46ΜΗΨ5-ΓΞΧ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0616/20-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ,ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4798/2021 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: ΨΙΠΜ46ΜΗΨ5-Η0Δ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0615/20-07-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΒΑΡΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: ΩΗ5Η46ΜΗΨ5-6ΑΔ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0614/19-07-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 "4081/23-01-2021"
ΑΔΑ: ΨΠΛΞ46ΜΗΨ5-Η36 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β092/20-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 04/2021 & ΣΥΜΠΛ.ΜΗΝΕΣ "ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 500 ΚΟΜΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΟΔΥ"
ΑΔΑ: ΩΘΝ946ΜΗΨ5-Γ9Τ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0613/19-07-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 "17777/24-08-2020"
ΑΔΑ: Ψ35Ρ46ΜΗΨ5-3ΘΡ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β092/19-7-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 06/2021
ΑΔΑ: ΩΤΩΓ46ΜΗΨ5-ΙΗΑ 20.07.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0612/19-07-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΩΘΖ446ΜΗΨ5-ΚΜ3 19.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 16939/19-07-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εισήγηση για την έγκριση αιτήματος προμήθειας και σχέδιού πρόσκλησης για την κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων COVID-19
ΑΔΑ: 9ΙΨΡ46ΜΗΨ5-ΙΜΞ 19.07.2021 Αρ. Πρωτ.: 16886ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΥΓΕΙΑ
1 2 3 4 5 420