ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
ΑΔΑ: 9ΚΟΣ46ΜΗΨ5-5ΘΠ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α156/22-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΔΟΧ PHILOS
ΑΔΑ: 96Κ346ΜΗΨ5-Λ35 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: XE 1019/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.4 04-06/2023
ΑΔΑ: ΨΨΨΩ46ΜΗΨ5-Ν7Ν 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1017/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.3 04-06/2023
ΑΔΑ: ΨΑΣΣ46ΜΗΨ5-ΡΕΛ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1016/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.2 04-06/2023
ΑΔΑ: 6Ω9646ΜΗΨ5-ΡΞΘ 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1015/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ PHILOS ΥΠ.1 04-06/2023
ΑΔΑ: 6ΝΜΛ46ΜΗΨ5-ΚΟ0 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1014/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ-Ε.ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΚΒΥ46ΜΗΨ5-ΡΞ4 28.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1018/27-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ ΑΕ
ΑΔΑ: ΡΨΩΙ46ΜΗΨ5-ΤΟΨ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1010/26-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 6ΒΣ946ΜΗΨ5-ΖΑΟ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17754/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τροποποίηση της υπ.αριθμ.πρωτ.12950/28-06-2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών ταξιδίων
ΑΔΑ: 9Φ4Υ46ΜΗΨ5-ΗΧΝ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17753/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 943Ρ46ΜΗΨ5-0Κ1 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17696/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο δράσης ενημέρωσης σχετικά με τη λεπτοσπείρωση στη Κέρκυρα
ΑΔΑ: 9ΡΟΦ46ΜΗΨ5-Β6Α 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17698/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμπληρωματική εφάπαξ έγκριση δαπανών 100% αποδοχών & εργοδοτικών εισφορών "Ολοκληρ.Επείγ.Παρέμβ.Υγείας προσφ.κρίση"- ΠΔΕ
ΑΔΑ: 65ΨΚ46ΜΗΨ5-107 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17701/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμπληρωματική εφάπαξ έγκριση δαπανών ποσοστού 100% αποδοχών & εργοδοτικών εισφορών για το ΟΠΣ 5061257
ΑΔΑ: 9Ι0546ΜΗΨ5-ΜΥΤ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17702/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για διαπίστωση ευαλωτότητας νεοεισερχομένων & την εκτίμηση συνθηκών υγιεινής στις ΚΕΔΝ Κώ & Ν.Καβάλας
ΑΔΑ: 6ΡΡ846ΜΗΨ5-8ΘΞ 27.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 17703/27-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 859