ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για αναβάθμιση βάσης δεδομένων αντιρετροϊκής θεραπείας & μεταφοράς βάσης δεδομένων HIV σε ΜS SQL Server
ΑΔΑ: ΩΣ9Ρ46ΜΗΨ5-Ζ0Υ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1920/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προσθήκη υποσυστήματος καταγραφής ετήσιου απ/σμού εξετάσεων HIV στην κοινότητα, στην αντίστοιχη βάση
ΑΔΑ: 933Χ46ΜΗΨ5-Σ1Β 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1919/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του ΕΚΑΣΣ της Σχολής Δημόσιας του Παν.μίου Δυτ.Αττικής
ΑΔΑ: 62ΔΓ46ΜΗΨ5-Ζ2Φ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1917/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για τροποποίηση της ΚΠ 3587/21 σύμβασης τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη των ΚΟΜΥ (ΟΠΣ 5061257)
ΑΔΑ: ΩΞΜΥ46ΜΗΨ5-ΞΝΤ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1915/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του Εργαστηρίου Υγιεινής του Παν.μίου Ιωαννίνων για ανίχνευση του Sars-Cov-2 στα λύματα
ΑΔΑ: Ω5ΨΡ46ΜΗΨ5-ΣΝΚ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2011/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων κλιματισμού στα κτίρια του ΕΟΔΥ εντός Αττικής
ΑΔΑ: ΨΚΞ146ΜΗΨ5-ΞΣ9 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1924/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του Εργαστηρίου Ιλαράς & Ερυθράς του Παστέρ για την επιτήρηση ιλαράς & ερυθράς στη χώρα
ΑΔΑ: ΡΩΘΗ46ΜΗΨ5-5Κ7 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1922/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του Εργαστηρίου Αναφοράς Λεισμανίασης - Παστέρ
ΑΔΑ: ΨΦΤΞ46ΜΗΨ5-ΠΚΕ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1923/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για παρακολούθηση αστικών αποβλήτων από το ΑΠΘ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΓΦΣ46ΜΗΨ5-5ΟΕ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1921/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για παρακολούθηση αστικών αποβλήτων από το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ρ6ΓΝ46ΜΗΨ5-ΒΥΙ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2002/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για παρακολούθηση αστικών αποβλήτων από το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9Β7Α46ΜΗΨ5-974 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2001/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για παρακολούθηση αστικών αποβλήτων από το ΠΕΔΥ Κρήτης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 63Η746ΜΗΨ5-04Γ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1999/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για παρακολούθηση αστικών αποβλήτων από το Παν.μιο Πατρών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 90ΞΓ46ΜΗΨ5-Ε5Β 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2000/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του Εργαστηρίου Πολιοϊών/Εντεροϊών του Παστέρ για επιτήρηση παράλυσης/πολιομυελίτιδας
ΑΔΑ: 9Θ7846ΜΗΨ5-ΣΓΛ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1998/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ) του Παν.μίου Δυτ.Αττικής
ΑΔΑ: ΨΞΕΛ46ΜΗΨ5-ΡΙΔ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1996/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 522