ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 17938 06-2024
ΑΔΑ: 9ΤΩΜ46ΜΗΨ5-ΗΜΨ 12.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β104/11-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ψυκτών & εμφιαλωμένου φυσικού νερού για το ΚΕΔΥ, για τρία (3) έτη (συμπ/κή)
ΑΔΑ: ΨΑΕΠ46ΜΗΨ5-4ΤΦ 12.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13298/11-07-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκληση Υποχρέωσης για συμμετοχή σε σεμινάριο στο πλαίσιο του HERA 2 (Βιέννη 27-29 Μαϊου 2024)
ΑΔΑ: 99ΖΑ46ΜΗΨ5-Ε25 12.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13301/11-07-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παροχή επτακοσίων (700) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για συσκευές PDA των ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: ΕΠΛ446ΜΗΨ5-ΧΛΙ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13302/11-07-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παροχή υπηρ.συνεδρίου στο πλαίσιο της Ευρ.Κοινής Δράσης JA ImpleMENTAL FinalConference(17-19/09/24)
ΑΔΑ: ΨΣΝΚ46ΜΗΨ5-ΑΟΓ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13300/11-07-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για εφάπαξ έγκριση δαπανών ποσοστού 100% αποδοχών & εργοδοτικών εισφορών ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: 6ΜΗΠ46ΜΗΨ5-52Γ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13297/11-07-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παράταση συμβάσεις έργου 44 επαγ/τιών υγείας & διοικ.προσωπικού (Ν.4737/20-N.5116/2024)
ΑΔΑ: ΡΖΞΖ46ΜΗΨ5-ΓΩΠ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13299/11-07-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: 6Λ1Φ46ΜΗΨ5-4ΣΛ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0799/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Θ.ΤΣΕΡΩΝΗΣ-Α.ΚΟΝΤΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΨΛΔ46ΜΗΨ5-ΟΕΤ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0798/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SARSTEDT ΜΕΠΕ
ΑΔΑ: Ψ6Ε946ΜΗΨ5-0ΔΒ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0797/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΕΤΡΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 9ΨΤΖ46ΜΗΨ5-ΧΛΦ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0796/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ
ΑΔΑ: ΨΓΚΩ46ΜΗΨ5-ΗΛ2 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0795/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ
ΑΔΑ: 9Υ6Ξ46ΜΗΨ5-Σ5Γ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0794/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATION IKE
ΑΔΑ: 6ΔΩ246ΜΗΨ5-ΠΛΜ 11.07.2024 Αρ. Πρωτ.: XE 0800/10-07-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Θ' Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΕΟΔΥ οικονομικής χρήσης 2024
ΑΔΑ: 93ΖΦ46ΜΗΨ5-0Ω2 10.07.2024 Αρ. Πρωτ.: 13219/10-07-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 1,063