ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΥΔΑΠ
ΑΔΑ: ΨΞΣ446ΜΗΨ5-ΝΕΞ 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0754/13-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΗ
ΑΔΑ: Ψ8Β346ΜΗΨ5-ΓΙΥ 15.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0753/13-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Μερικής Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια, εγκατάσταση & σύνδεση μετασχηματιστή για το ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: Ψ25Σ46ΜΗΨ5-Υ4Ζ 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20056/14-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για επαναλειτουργία του ταμείου εκτάκτων αναγκών (ΚΠ 8567/2019 ΑΔΣ)
ΑΔΑ: 6ΤΩΤ46ΜΗΨ5-ΧΑ3 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20054/14-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια εξακοσίων (600) τεμαχίων HIV Rapid tests kits
ΑΔΑ: ΩΝΛΟ46ΜΗΨ5-Β1Δ 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 20055/14-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Δ246ΜΗΨ5-495 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α122/10-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Λ646ΜΗΨ5-72Χ 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α121/10-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: ΩΤΥΤ46ΜΗΨ5-ΝΩΘ 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0752/10-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΘΓΩ46ΜΗΨ5-ΧΞΤ 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0751/10-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - COVAX ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΟΡΞ46ΜΗΨ5-ΠΔΠ 14.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0750/10-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση αυθημερόν στη Σάμο στο πλαίσιο εγκαινίων της νέας ΚΕΔΝ (θέση Ζερβού)
ΑΔΑ: 679Ξ46ΜΗΨ5-9Σ2 10.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 19944/10-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στην 85η ΔΕΘ & στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Ιωαννίνων & δομές ΦΠ
ΑΔΑ: ΩΜΤΓ46ΜΗΨ5-8ΚΩ 10.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 19945/10-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΕΓΝ46ΜΗΨ5-ΠΤΝ 10.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 19946/10-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των κτιρίων του ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: ΩΘΠΟ46ΜΗΨ5-ΟΙ5 10.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 19891/10-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΧΕ 0710/27-08-2021
ΑΔΑ: 6ΨΤ546ΜΗΨ5-ΧΑΔ 10.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α120/09-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 439