ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
ΑΔΑ: 6Φ3246ΜΗΨ5-6Η7 23.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1125/22-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
ΑΔΑ: ΩΑΥΠ46ΜΗΨ5-Γ1Χ 23.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1126/22-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στη Στοκχόλμη στο πλαίσιο του IANPHI ANNUAL MEETING
ΑΔΑ: ΨΞΤΠ46ΜΗΨ5-Ξ24 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 22809/22-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ σχετικά με την δαπάνη για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΠΟΦ46ΜΗΨ5-7ΒΥ 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 22807/22-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για έκδοση ΧΕΠ για έξοδα καυσίμων και διοδίων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων στο πλαίσιο των ΚΟμΥ.
ΑΔΑ: 684Μ46ΜΗΨ5-528 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 22808/22-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΥΚ46ΜΗΨ5-ΗΦ9 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1121/21-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 6ΡΓ446ΜΗΨ5-ΙΨΖ 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1116/18-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: Ω53746ΜΗΨ5-47Ν 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1122/21-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΣ46ΜΗΨ5-Κ5Ζ 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1123/21-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΤΠΑ46ΜΗΨ5-ΨΟΜ 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1117/18-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: Ω2Δ646ΜΗΨ5-ΤΥ5 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1124/21-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 68ΩΜ46ΜΗΨ5-ΤΨ9 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1118/18-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 9Ω4646ΜΗΨ5-ΒΣΟ 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1119/18-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - THE SCIECNE SUPPORT ΙΚΕ
ΑΔΑ: 6Κ5546ΜΗΨ5-ΡΨΔ 22.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1120/21-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπηρεσίες εκτίμησης βλάβης για το σύστημα ασύρματης καταγραφής θερμ. εργαστηριακού εξοπλ. στο ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 66Δ446ΜΗΨ5-ΩΚΑ 21.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 22701/21-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 675