ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικ.ενίσχυση Παν.μίου Θεσσαλίας για COMBO PCR (Sars-Cov-2,γρίπη,RSV) & προσδιορισμός WGS Sars-Cov-2
ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΗΨ5-ΕΕΕ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4123/22-02-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικ.ενίσχυση του ΕΚΕΤΑ για το προσδιορισμό αλληλουχίας του γονιδιώματος του Sars-Cov-2
ΑΔΑ: Ψ94Α46ΜΗΨ5-ΕΗΙ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4122/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση του ΑΠΘ για την επιτήρηση της γρίπης
ΑΔΑ: 6ΥΕΙ46ΜΗΨ5-Η2Β 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4121/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για προγραμματισμό των δράσεων για το περιορισμό των ΣΜΝ στις ΠΕ Θεσσαλίας & Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: ΨΖΚ846ΜΗΨ5-1ΗΤ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4126/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΩΛΚ46ΜΗΨ5-7Τ2 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4125/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για υπηρεσίες ιατρικής καταγραφής στην ΕΔΠΦΑΑ Σιντικής Προμαχώνα
ΑΔΑ: 9ΤΩ346ΜΗΨ5-ΠΨΟ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 4124/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ 20% 01-2024
ΑΔΑ: 6Χ7Π46ΜΗΨ5-ΡΤΔ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α031/21-02-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΑ: 976Ε46ΜΗΨ5-62Π 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0260/21-02-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATION
ΑΔΑ: Ψ92Ι46ΜΗΨ5-ΙΤ9 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0262/21-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ε.&Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΣΨΨ46ΜΗΨ5-ΒΧ2 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0259/21-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
ΑΔΑ: ΨΤΞΥ46ΜΗΨ5-ΧΞ1 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0258/21-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2Κ46ΜΗΨ5-ΞΗΕ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0261/21-02-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια εγχειριδίου προτύπων μεθόδων για το ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 6ΙΛΒ46ΜΗΨ5-12Τ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 3972/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για εφάπαξ έγκριση δαπανών 100% αποδοχών & εργ.εισφ"Ολοκληρ.Επείγ.Παρέμβ.Υγείας προσφ.κρίση"- ΠΔΕ
ΑΔΑ: 668Ω46ΜΗΨ5-2ΚΞ 22.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 3971/22-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6Σ6746ΜΗΨ5-ΧΚ5 21.02.2024 Αρ. Πρωτ.: 3966/21-02-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 976