ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΚ ΙΔΑΧ
ΑΔΑ: Ψ43Χ46ΜΗΨ5-ΕΝΕ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0824/01-10-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για επισκευή φωτοτυπικής μονάδας του ΕΟΔΥ Β. Ελλάδος
ΑΔΑ: 6ΣΓ546ΜΗΨ5-ΓΩΥ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21469/30-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια εργαλείων για τον ΕΟΔΥ Β.Ελλάδος
ΑΔΑ: ΨΙ1Ζ46ΜΗΨ5-ΕΞΚ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: 21468/30-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 23067 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΔΑ: Ω3ΙΟ46ΜΗΨ5-ΜΚΦ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β 132/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 15404 ΣΥΠΜΛ
ΑΔΑ: Ω8Ψ646ΜΗΨ5-ΥΩΖ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β 131/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 4081 ΣΥΜΠΛ.
ΑΔΑ: ΩΗΑΥ46ΜΗΨ5-72Ψ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β 130/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 17777 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΔΑ: 6Μ7Ψ46ΜΗΨ5-Ω6Κ 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β 129/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 17821 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΔΑ: ΨΠΑΞ46ΜΗΨ5-ΚΣ7 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β128/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ι.Μ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΕ
ΑΔΑ: 63Κ346ΜΗΨ5-4Φ7 01.10.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0822/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 67ΗΚ46ΜΗΨ5-ΖΘΩ 30.09.2021 Αρ. Πρωτ.: 21444/30-09-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SMILEACADIMOS
ΑΔΑ: 6ΡΡ646ΜΗΨ5-69Υ 30.09.2021 Αρ. Πρωτ.: XE 0820/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΟΝΤΗΣ ΜΕΠΕ
ΑΔΑ: 6ΠΞΚ46ΜΗΨ5-4ΩΩ 30.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0821/30-09-2021ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ
ΑΔΑ: 9Κ6Φ46ΜΗΨ5-4Β0 30.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α 127/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ
ΑΔΑ: ΨΦ2Γ46ΜΗΨ5-ΕΧΔ 30.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α126/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ
ΑΔΑ: Ψ8Σ346ΜΗΨ5-ΔΜΔ 30.09.2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α125/30-09-2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 6 452