ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης
ΑΔΑ: 910Κ46ΜΗΨ5-ΚΛΘ 29.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14855/29-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωαης για υποστήριξη Λογισμικού Asterisk - Τηλεφωνικό Κέντρο ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: 91ΕΠ46ΜΗΨ5-8Α4 29.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14841/29-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση ΧΕΠ για έξοδα καυσίμων και διοδίων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων στο πλαίσιο των ΚΟμΥ
ΑΔΑ: 6ΦΚ346ΜΗΨ5-2ΟΟ 29.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14842/29-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια αντιδραστηρίων ταχέων μοριακών ελέγχων τύπου Molecular POC (ΟΠΣ 5061257Δημιουργία δικ.νοσ)
ΑΔΑ: Ψ6ΦΙ46ΜΗΨ5-ΚΝ6 28.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14747/28-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή
ΑΔΑ: 9ΦΟΔ46ΜΗΨ5-ΞΨΙ 28.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14748/28-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για πλήρη & ολοσχερή εξόφληση της Απόφασης Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 23/2019(συναφή παραίτηση ενάγοντα)
ΑΔΑ: 9ΥΕ846ΜΗΨ5-ΝΧ9 28.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14749/28-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΗΘΧ46ΜΗΨ5-50Ν 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14701/27-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για υπηρεσίες υποστήριξης του Ο.Π.Σ. διαχείρισης συμβάντων των ΚΟΜΥ (ΟΠΣ 5061257)
ΑΔΑ: 9ΤΗ546ΜΗΨ5-750 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14690/27-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΑΔΑ: ΨΒ4Χ46ΜΗΨ5-ΡΨ4 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 21/26-07-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - FLAMECONTROL ΜΟΝ.ΙΚΕ
ΑΔΑ: 6Ψ8Μ46ΜΗΨ5-ΟΝ1 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0699/25-07-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - FLAMECONTROL ΜΟΝ.ΙΚΕ
ΑΔΑ: 65ΗΛ46ΜΗΨ5-Ε50 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0698/25-07-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔΑ46ΜΗΨ5-Α0Ρ 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0697/26-07-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΖΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ2Δ46ΜΗΨ5-0ΡΠ 27.07.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0696/26-07-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δημιουργία μικρού ταμείου απόδοσης για προμήθεια ανθελονοσιακών φαρμάκων(Τμ.Νοσημ.που μεταδ.με Διαβ)
ΑΔΑ: ΩΥΛΨ46ΜΗΨ5-ΨΔΖ 26.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14590/26-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 64Υ746ΜΗΨ5-ΗΧΟ 26.07.2022 Αρ. Πρωτ.: 14591/26-07-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 6 619