ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΑΕ
ΑΔΑ: 9ΙΒ146ΜΗΨ5-ΗΘ2 06.12.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1277/05-12-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΟΕ
ΑΔΑ: Ψ26Ο46ΜΗΨ5-ΞΓ6 06.12.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1275/05-12-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΦΔ46ΜΗΨ5-ΓΚΧ 06.12.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1274/05-12-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6 11/2023
ΑΔΑ: 6Φ3146ΜΗΨ5-Ν28 06.12.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1276/05-12-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΤΕΟ HELLAS AE
ΑΔΑ: ΨΙ8046ΜΗΨ5-4Ψ6 06.12.2023 Αρ. Πρωτ.: XE 1273/05-12-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: 6ΝΕΦ46ΜΗΨ5-ΛΓΔ 06.12.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1272/05-12-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΩΝΣΡ46ΜΗΨ5-74Ρ 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22327/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο ελέγχου ορθής εκτέλεσης της ΚΠ25723/22-11-21 σύμβασης ΕΟΔΥ/ΕΚΕΤΑ στη Θεσ.νίκη
ΑΔΑ: 93ΤΓ46ΜΗΨ5-ΗΟΗ 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22192/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ω89Α46ΜΗΨ5-ΦΕΡ 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22190/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 91ΩΠ46ΜΗΨ5-Μ3Μ 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22189/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για το ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 9ΛΕΖ46ΜΗΨ5-ΘΟ1 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22198/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για συμμετοχή στον εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού στην ΕΔΠΦΑΑ Θήβας
ΑΔΑ: 6ΙΑΓ46ΜΗΨ5-ΘΓ1 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22191/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό
ΑΔΑ: 6Τ1Φ46ΜΗΨ5-ΓΦΨ 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22310/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έλεγχο Η/Μ και οιικοδομικών εγκαταστάσεων του κτιρίου στο ΠΕΔΥ ΚΜ
ΑΔΑ: ΨΙΟ046ΜΗΨ5-ΤΔΧ 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22309/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΨΔ746ΜΗΨ5-ΣΟ3 05.12.2023 Αρ. Πρωτ.: 22308/05-12-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 6 902