ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για μετάβαση στο ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για καταγραφή εξοπλισμού
ΑΔΑ: 9Ξ5546ΜΗΨ5-ΦΜΞ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7213/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έξοδα μετακίνησης για μετάβαση στο ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για καταγραφή εξοπλισμού
ΑΔΑ: ΨΠΩΕ46ΜΗΨ5-ΔΩ8 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7211/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΛΘΦ46ΜΗΨ5-ΞΝΩ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7212/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ετήσιας άδειας στατιστικού προγράμματος Stata®18/SE (Stand Alone PC)
ΑΔΑ: 6Φ9746ΜΗΨ5-Τ0Ε 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7204/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - NOVATRON Α.Ε.
ΑΔΑ: Ψ9ΩΦ46ΜΗΨ5-9ΞΠ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0462/09-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΔΑ: 6ΔΧΡ46ΜΗΨ5-ΡΥΑ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0460/09-04-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 634946ΜΗΨ5-ΑΚΚ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0457/09-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 9ΠΛΑ46ΜΗΨ5-69Α 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0459/09-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έξοδα μετακίνησης για συμμετοχή στην ημερίδα σχετικά με τη νόσο λεγεωναρίων για το έτος 2024 στη Κεφαλονιά
ΑΔΑ: ΨΓ2Η46ΜΗΨ5-7Σ2 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7207/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για για έξοδα συμμετοχής προσ/ων Εκπροσώπων 28-29/02/2024 Ουτρέχτη/Ολλανδία, της Κοινής Δράσης JA MH
ΑΔΑ: 9ΩΞΝ46ΜΗΨ5-ΥΗ7 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7210/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΥ46ΜΗΨ5-ΦΕ2 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0458/09-04-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έξοδα μετακίνησης για συμμετοχή στην ημερίδα σχετικά με τη νόσο λεγεωναρίων για το έτος 2024 στη Ζάκυνθο
ΑΔΑ: 91ΤΖ46ΜΗΨ5-Τ09 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7205/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για χρήση χώρων από τον ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ HELEXPO AE-ΜΑΡΟΥΣΙ για τη κάλυψη των αναγκών των ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: 6Ω5646ΜΗΨ5-ΙΨΛ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7208/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΝ0446ΜΗΨ5-ΔΚΠ 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7198/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έξοδα μετακίνησης για τη συνάντηση διοργάνωσης Workshop του Eυρωπαϊκού Προγράμματος JA Terror στη Θεσ.νίκη
ΑΔΑ: 63ΕΟ46ΜΗΨ5-933 10.04.2024 Αρ. Πρωτ.: 7199/10-04-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3 4 5 6 7 1,011