ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΓ5Δ46ΜΗΨ5-ΡΕΚ 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10108/22-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΜΔ646ΜΗΨ5-ΤΒΡ 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10093/22-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ECDC στη Σουηδία
ΑΔΑ: 6ΒΑΥ46ΜΗΨ5-99Ω 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10095/22-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 939Ψ46ΜΗΨ5-ΔΩΝ 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0557/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATION AND SERVICES Ι.Κ.Ε.
ΑΔΑ: 9Φ9Γ46ΜΗΨ5-ΕΝΞ 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0559/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΣΠΗ46ΜΗΨ5-Ε3Χ 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0558/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NATIONAL PUBLIC HEALTH INSTITUTES
ΑΔΑ: 6Ι7Λ46ΜΗΨ5-2ΗΛ 22.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0556/19-05-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9Ν0Σ46ΜΗΨ5-ΦΛΥ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10005/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για συμμετοχή σε Δράσεις Ενημέρωσης για τη διαχείριση της έμφυλης βίας στο ΚΦΠΜ Θερμοπυλών
ΑΔΑ: 606Ο46ΜΗΨ5-ΥΥΦ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10007/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για συμμετοχή σε Δράσεις Ενημέρωσης για τη διαχείριση της έμφυλης βίας στο ΚΦΠΜ Ριτσώνας
ΑΔΑ: ΨΩΦΕ46ΜΗΨ5-ΩΣΣ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10006/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για συμμετοχή στο Workshop LEPH conference & Steering Committee-Partnership JA TERROR
ΑΔΑ: 6ΠΓ846ΜΗΨ5-ΥΕΛ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10003/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τον HIV/AIDS & τα ΣΜΝ στις Σέρρες
ΑΔΑ: ΨΛΕΧ46ΜΗΨ5-ΙΧΖ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10004/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημ.αποζ. για συμμετοχή σε Δράσεις Ενημέρωσης για τη διαχείριση της έμφυλης βίας στο ΚΦΠΜ Ριτσώνας
ΑΔΑ: 9ΦΞ446ΜΗΨ5-Μ48 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10001/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημ.αποζημίωση για συμμετοχή σε Δράσεις Ενημέρωσης σχετικά με την έμφυλη βία στη Δομή Θερμοπυλών
ΑΔΑ: 9ΧΡΧ46ΜΗΨ5-Κ9Σ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10002/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμμετοχή στο Pandemic & the Economy 2023:"A Pandemic-Resilient Society" στο Ελσίνκι
ΑΔΑ: ΨΤΒΠ46ΜΗΨ5-ΒΕ6 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 9977/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3 4 5 6 7 798