ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: 69ΕΞ46ΜΗΨ5-ΠΨΦ 14.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0966/13-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: ΨΜ3946ΜΗΨ5-ΝΔΒ 14.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 16127/08.09.2023ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση ΧΕΠ για έξοδα καυσίμων και διοδίων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων στο πλαίσιο των ΚΟμΥ
ΑΔΑ: ΨΣΑ946ΜΗΨ5-Κ6Ο 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16893/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για προγραμματισμό των δράσεων της Διεύθυνσης Επιστημονικής Στήριξης & Ηλεκτρονικής Υγείας
ΑΔΑ: 6ΠΣ746ΜΗΨ5-1Α8 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16897/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΡΜΡΘ46ΜΗΨ5-21Χ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16892/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 92Ω946ΜΗΨ5-ΙΥΦ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16885/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο δράσης εντομολογικής επιτήρησης στη Θεσσαλία
ΑΔΑ: Ρ7ΜΓ46ΜΗΨ5-1Ι9 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16884/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για επισκευή σωλήνα ύδρευσης στο ΠΕΔΥ ΑΜΘ
ΑΔΑ: ΨΥΕΘ46ΜΗΨ5-ΡΩΚ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16869/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 9ΚΓΛ46ΜΗΨ5-Φ8Ο 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0965/13-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΛΚΖ46ΜΗΨ5-Ν4Ξ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: 16868/13-09-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ
ΑΔΑ: ΡΠΠΞ46ΜΗΨ5-ΗΤΚ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0964/13-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: 6ΜΓΦ46ΜΗΨ5-ΧΣΠ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0959/12-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ46ΜΗΨ5-ΘΤΙ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0957/12-09-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΓΑΝΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΚΟ46ΜΗΨ5-ΥΗ6 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0958/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SPARK ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΑΔΑ: 6Μ8446ΜΗΨ5-ΚΡΟ 13.09.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0960/12-09-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 4 5 6 7 8 856